Groot meetprogramma tussen Ameland en Terschelling

Op 29 augustus 2017 start tussen Ameland en Terschelling een 5-weeks meetprogramma om de wisselwerking tussen wind, ...

read more →

Snellere zeespiegelstijging bij kustgebieden

Opwarming van het klimaat met 2 °C leidt wereldwijd tot een gemiddelde zeespiegelstijging van 20 centimeter. Maar ...

read more →

Bodemdaling in megasteden groter dan zeespiegelstijging

In veel kustensteden daalt de bodem nu sneller dan de zeespiegel door klimaatveranderingen stijgt. Deze bodemdaling ...

read more →

Nieuw ‘Delfts’ model: kusterosie door ...

Nieuw ‘Delfts’ model: kusterosie door zeespiegelstijging groter dan gedacht Onderzoekers van ...

read more →