Scheepselectro, een specialisme

Faber Elektro Service Foto IC 28-5-2019

Met maar één doel: dat u en uw schip ongestoord en veilig het water op kunnen.

Bodemdaling in megasteden groter dan zeespiegelstijging

In veel kustensteden daalt de bodem nu sneller dan de zeespiegel door klimaatveranderingen stijgt. Deze bodemdaling ...

read more →

Nieuw ‘Delfts’ model: kusterosie door ...

Nieuw ‘Delfts’ model: kusterosie door zeespiegelstijging groter dan gedacht Onderzoekers van ...

read more →