Actieve lobby voor vrije doorvaart windturbinepark

In de lobby om de huidige regelgeving aan te passen zodat windturbineparken doorvaarbaar worden voor kleine ...

read more →

Otary en Electrabel (Groep GDF SUEZ) sluiten ...

Het consortium Otary* en Electrabel hebben gezamenlijk een vergunningsdossier ingediend voor het bekomen van de ...

read more →