Onvoldoende informatie beste locaties windparken op zee

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de structuurvisie wind op zee beoordeeld. Uit het rapport ...

read more →

Kabinet wijst nieuwe gebieden aan voor windparken op zee

Het kabinet heeft nieuwe gebieden aangewezen voor de bouw van windmolenparken op zee. Het gaat om het gebied ...

read more →