Maritieme bedrijven: ga slim aan de slag met data

Ontdek in Shipbuilder’s data infographic de meest opvallende voordelen van het overstappen naar data gedreven werken voor maritieme bedrijven.

Digitale neuzen geven inzicht in stankoverlast havengebied

Geuroverlast is een van de grootste bronnen van overlast in Noord-Holland. In 2015 heeft de Provincie Noord-Holland ...

read more →

Wind is alles! Opening Windlab en samenwerking Eneco en ...

In een land als Nederland is er één ding nooit op: de wind! Dinsdag 12 mei opende Eneco het WindLab op de Accraweg ...

read more →

Verandering stroming westelijk havengebied

Door de doorgraving van de Yangtzehaven op 21 november verandert de stroming in de vaarwegen van de Maasvlakte ...

read more →