Eerste ‘Week van Ons Water’ van start

Op zondag 11 oktober start de eerste nationale Week van Ons Water. Op diverse plaatsen in Nederland kan het ...

read more →

Waterschappen en Royal HaskoningDHV bundelen krachten

Nederlandse waterschappers gaan ondersteuning bieden bij de opstart van afvalwaterzuiveringsinstallaties in het ...

read more →

Akkoord bereikt voor nieuwe cao waterschappen

Na grondig beraad hebben de waterschappen en de vakbonden FNV, CNV en CMHF een principeakkoord afgesloten voor een ...

read more →

“Te weinig blauw op het water”

Het Watersportverbond maakt zich zorgen over het toezicht op het water door de politie en lagere overheden, zoals ...

read more →

Komende jaren fors meer dijken aangepakt

Waterschappen en Rijkswaterstaat pakken tot 2020 op meer dan 80 plekken dijken, stuwen, sluizen en gemalen aan die ...

read more →

Traineepool waterschappen

Hoogopgeleide waterprofessionals zijn dun gezaaid en de komende jaren harder nodig dan ooit! Waterschap Hollandse ...

read more →

VRU, Rijkswaterstaat en waterschappen sluiten vitaal ...

VRU, Rijkswaterstaat en vier waterschappen hebben op 26 november een samenwerkingsovereenkomst voor ...

read more →