Laveren door de crisis

Het teruglopen van de wereldhandel heeft ook op de Nederlandse maritieme cluster een directe impact, maar niet ...

read more →

Verdere vergroening maritieme sector door CO2-convenant ...

De Nederlandse zeevaart wil vanaf 2020 energieneutraal groeien en vanaf 2050 50% minder CO2 uitstoten dan in 2020. ...

read more →