Focus op techniek belemmert brede acceptatie pulskor

Met een reconstructie van de introductie van de pulskor voor visserij op de Noordzee laten onderzoekers van ...

read more →

Nog steeds tienduizenden bruinvissen in de Noordzee

In 2015 leek het erop dat er minder bruinvissen waren vanaf het land gezien. Vliegtuigtellingen door IMARES lieten ...

read more →

Kust & Zee Special Voedsel uit water

Twitter Masterclass Wereldvoedseldag – Voedsel uit water. Op 16 oktober (Wereldvoedseldag) organiseert ...

read more →

Vangstbeperkingen aantal schoolvormende visbestanden

De meeste schoolvormende visbestanden die belangrijk zijn voor de Nederlandse visserij staan er nog steeds goed ...

read more →

Resource: Zeewier voor de toekomst

In Resource magazine een artikel over duurzame zeewierteelt. Onderzoeker Willem Brandenburg denkt dat in 2050 ...

read more →

Wageningen UR onderzoekt Biobased Economy Noord-Nederland

De drie Noordelijke provincies in Nederland kunnen samen een grootschalige producent en leverancier worden van ...

read more →

Onderzoek naar Nederlandse ‘plastic soep’ van start na ...

Technologiestichting STW investeert in een nieuw onderzoeksproject dat in kaart brengt hoezeer de Nederlandse ...

read more →

Zeevogels, oceanische maalstromen en plastic vervuiling

Er zijn weinig studies van zwerfvuil in zee die zo lang lopen als het nu al ruim 30-jarig graadmeteronderzoek van ...

read more →

“Een zee van Mosselen” – Nieuw handboek over ...

Tijdens het Symposium “Over leven in de Waddenzee” te Leeuwarden op 16 april a.s. wordt het eerste exemplaar van ...

read more →

Veelgevraagde tong kan jaarrond in viskwekerij groeien

Tong uit de Noordzee plant zich slechts voort in april en mei. Daardoor is de veelgevraagde vis niet op rendabele ...

read more →

Oesters en mangroves beschermen Bangladesh tegen ...

“Kunstmatige oesterriffen en mangrovebossen dragen bij aan een duurzame kustverdediging en vormen tegelijkertijd ...

read more →

Grijze zeehonden hebben bruinvis op het menu

Zwaar verminkte bruinvissen die jaarlijks bij vele tientallen in Nederland aanspoelen, zijn slachtoffers van grijze ...

read more →

Bruinvissen hebben last van ‘lawaai’ in zee

Zowel in het Dolfinarium Harderwijk als bij Ecomare op Texel is de afgelopen maanden uitgebreid gehooronderzoek ...

read more →

Expeditie Antarctica: winterresultaten en ...

De eerste resultaten van de expeditie naar de Zuidpool van afgelopen winter, zijn onlangs gepresenteerd op de SCAR ...

read more →

Nieuwe strategieën om Noord-Nederland te beschermen ...

Lang hebben we in Nederland gedacht dat we veilig waren tegen overstromingen, zolang onze dijken maar hoog genoeg ...

read more →

De terugkeer van de grijze zeehond: een verhaal van ...

  In de Middeleeuwen stierf de grijze zeehond in Nederland uit. Nu is hij terug. Vandaag de dag leeft hier het ...

read more →

Platvissen en haring in de Noordzee doen het goed

Met veel visbestanden in de Noordzee gaat het goed, volgens de adviezen van de Internationale Raad voor Onderzoek ...

read more →

Wageningen UR onderzoekt milieueffecten oliewinning ...

Olieboringen in het noordpoolgebied zijn niet nieuw. De eerste olie uit het hoge noorden van Rusland, afkomstig uit ...

read more →

Zelfbemonstering door vissers werkt!

Gedurende 2012 zijn de vangsten in de Nederlandse pulsvisserij bemonsterd door vissers (zelfbemonstering) en ...

read more →

Visserij in Cijfers

Traditioneel presenteert LEI Wageningen UR de meest actuele prestaties en de ontwikkelingen in de Nederlandse ...

read more →

Wageningen UR terug van succesvolle handelsmissie naar ...

Wageningen UR gaf bij de handelsmissie naar Rusland een presentatie over risicobeoordeling voor de olie- & ...

read more →