Maritieme bedrijven: ga slim aan de slag met data

Ontdek in Shipbuilder’s data infographic de meest opvallende voordelen van het overstappen naar data gedreven werken voor maritieme bedrijven.

Nog steeds tienduizenden bruinvissen in de Noordzee

In 2015 leek het erop dat er minder bruinvissen waren vanaf het land gezien. Vliegtuigtellingen door IMARES lieten ...

read more →

Kust & Zee Special Voedsel uit water

Twitter Masterclass Wereldvoedseldag – Voedsel uit water. Op 16 oktober (Wereldvoedseldag) organiseert ...

read more →

Vangstbeperkingen aantal schoolvormende visbestanden

De meeste schoolvormende visbestanden die belangrijk zijn voor de Nederlandse visserij staan er nog steeds goed ...

read more →

Resource: Zeewier voor de toekomst

In Resource magazine een artikel over duurzame zeewierteelt. Onderzoeker Willem Brandenburg denkt dat in 2050 ...

read more →

Wageningen UR onderzoekt Biobased Economy Noord-Nederland

De drie Noordelijke provincies in Nederland kunnen samen een grootschalige producent en leverancier worden van ...

read more →

Onderzoek naar Nederlandse ‘plastic soep’ van start na ...

Technologiestichting STW investeert in een nieuw onderzoeksproject dat in kaart brengt hoezeer de Nederlandse ...

read more →

Zeevogels, oceanische maalstromen en plastic vervuiling

Er zijn weinig studies van zwerfvuil in zee die zo lang lopen als het nu al ruim 30-jarig graadmeteronderzoek van ...

read more →

“Een zee van Mosselen” – Nieuw handboek over ...

Tijdens het Symposium “Over leven in de Waddenzee” te Leeuwarden op 16 april a.s. wordt het eerste exemplaar van ...

read more →

Veelgevraagde tong kan jaarrond in viskwekerij groeien

Tong uit de Noordzee plant zich slechts voort in april en mei. Daardoor is de veelgevraagde vis niet op rendabele ...

read more →

Oesters en mangroves beschermen Bangladesh tegen ...

“Kunstmatige oesterriffen en mangrovebossen dragen bij aan een duurzame kustverdediging en vormen tegelijkertijd ...

read more →

Grijze zeehonden hebben bruinvis op het menu

Zwaar verminkte bruinvissen die jaarlijks bij vele tientallen in Nederland aanspoelen, zijn slachtoffers van grijze ...

read more →

Bruinvissen hebben last van ‘lawaai’ in zee

Zowel in het Dolfinarium Harderwijk als bij Ecomare op Texel is de afgelopen maanden uitgebreid gehooronderzoek ...

read more →

Expeditie Antarctica: winterresultaten en ...

De eerste resultaten van de expeditie naar de Zuidpool van afgelopen winter, zijn onlangs gepresenteerd op de SCAR ...

read more →

Nieuwe strategieën om Noord-Nederland te beschermen ...

Lang hebben we in Nederland gedacht dat we veilig waren tegen overstromingen, zolang onze dijken maar hoog genoeg ...

read more →

De terugkeer van de grijze zeehond: een verhaal van ...

  In de Middeleeuwen stierf de grijze zeehond in Nederland uit. Nu is hij terug. Vandaag de dag leeft hier het ...

read more →

Platvissen en haring in de Noordzee doen het goed

Met veel visbestanden in de Noordzee gaat het goed, volgens de adviezen van de Internationale Raad voor Onderzoek ...

read more →

Wageningen UR onderzoekt milieueffecten oliewinning ...

Olieboringen in het noordpoolgebied zijn niet nieuw. De eerste olie uit het hoge noorden van Rusland, afkomstig uit ...

read more →

Zelfbemonstering door vissers werkt!

Gedurende 2012 zijn de vangsten in de Nederlandse pulsvisserij bemonsterd door vissers (zelfbemonstering) en ...

read more →

Visserij in Cijfers

Traditioneel presenteert LEI Wageningen UR de meest actuele prestaties en de ontwikkelingen in de Nederlandse ...

read more →

Wageningen UR terug van succesvolle handelsmissie naar ...

Wageningen UR gaf bij de handelsmissie naar Rusland een presentatie over risicobeoordeling voor de olie- & ...

read more →

Vangstadvies horsmakreel in de Stille Zuidzee

Jaarlijks geven visserijonderzoekers advies over de maximaal duurzame vangst van horsmakreel die in de Stille ...

read more →