Nederland groen licht voor export schelpdieren naar China

Nederland heeft groen licht voor de export van mesheften (of ‘scheermesjes’) naar China. Dat is het resultaat van ...

lees meer →

Jaaroverzicht Rijkswaterstaat in het Waddengebied 2016

Rijkswaterstaat heeft het jaaroverzicht ‘Rijkswaterstaat in het Waddengebied’ op 8 maart gepubliceerd. ...

lees meer →

Rabobank financiert gaswinning op Wadden niet

De Rabobank maakte op 3 februari bekend dat zij niet direct de winning van aardgas zullen financieren in de ...

lees meer →

Onbemand vliegtuig van RWS inspecteert boven Waddenzee

Rijkswaterstaat heeft afgelopen dinsdag voor het eerst een test gedaan boven de Waddenzee met een onbemand ...

lees meer →

Waddenzee 7 jaar Werelderfgoed

Zaterdag 26 juni is de Nederlandse Waddenzee 7 jaar een officieel Unesco Werelderfgoed. De Waddenvereniging ...

lees meer →

Geen olie meer in Waddenzee, haven Oudeschild open

De haven van Oudeschild is sinds woensdagmiddag weer open voor de scheepvaart, zo meldt RTV ...

lees meer →

Samen slimmer meten in de Waddenzee

Beheerders en bedrijven monitoren de Waddenzee om gegevens in te winnen voor hun beheertaken. Voor een betere ...

lees meer →

Sneller boete voor te hard varen op Waddenzee

Schippers die op de Waddenzee te snel varen, zullen sneller worden beboet.  Minister Melanie Schultz van Haegen ...

lees meer →

Langjarige afspraken over een beheerste ...

Het had wat voeten in de aarde maar na een traject van twee jaar onderhandelen kon vandaag het bericht naar buiten ...

lees meer →

Garnalenvissers willen in beschermd gebied in Zeeland vissen

Garnalenvissers uit het noorden van het land hebben vergunning aangevraagd om in alle beschermde delen van de ...

lees meer →

Actieplan vaarrecreatie waddenzee 2014

Het Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 – 2018 is het gezamenlijk resultaat van de samenwerking tussen het ...

lees meer →

Bekijk de Waddenzee door het National Geographic kader

In 2009 is Stichting Werelderfgoed.nl begonnen met het project Dag van de Aarde, waarbij unieke landschappen door ...

lees meer →

Plan zoutwinning Waddenzee deugt niet

De vergunningaanvraag voor het winnen van zout onder de Waddenzee deugt niet. Dat stellen Natuurmonumenten, ...

lees meer →

Ook nog een boortoren erbij?

De Waddenvereniging heeft deze week samen met Natuurmonumenten een zienswijze ingediend over de plannen voor ...

lees meer →

Zaadvisserij start op 7 mei

Dinsdag 7 mei start de voorjaarsvisserij op mosselzaad in de Waddenzee. In de praktijk komt het er op neer dat ...

lees meer →

Meer inzicht in de gevolgen van de productie van ...

Mosselzaadvisserij heeft gevolgen voor de onderwater natuurwaarden van de westelijke Waddenzee. De effecten zijn ...

lees meer →

Een nauwkeurig referentievlak voor het Nederlandse kustwater

Het bestuur van Technologiestichting STW heeft vijf nieuwe technisch-wetenschappelijke projecten gehonoreerd, ...

lees meer →

Waddenzee: baggeren veerbootroutes en havens tijdelijk ...

Vanwege de winterse weersomstandigheden heeft Rijkswaterstaat het baggeren van de veerbootroutes en havens in de ...

lees meer →

Spoedreparatie dijk bij Waddenzee

De Lauwersmeerdijk tussen Friesland en Groningen wordt met spoed versterkt omdat er een zwakke plek is ontdekt. ...

lees meer →

Pulsvisserij op de Waddenzee

Sinds kort vissen een drietal garnalenkotters met een nieuwe techniek op garnalen. In navolging van de vissers op ...

lees meer →

Zeeuws mosselzaad naar de Waddenzee

In april vindt een aantal transporten plaats van mosselzaad dat vanaf 43 Zeeuwse kweekpercelen zal worden ...

lees meer →