Actieve lobby voor vrije doorvaart windturbinepark

In de lobby om de huidige regelgeving aan te passen zodat windturbineparken doorvaarbaar worden voor kleine ...

read more →

Proef vrije doorvaart op Kanaal door Walcheren

De provincie Zeeland houdt dit jaar een proef met een zogenoemde blauwe golf voor plezierjachten op het Kanaal door ...

read more →