Vaar Melder-app voor onveilige situaties op vaarwater

Het aantal geregistreerde ernstige scheepsongevallen op het binnenwater is in 2016 ten opzichte van 2015 ongeveer ...

read more →

Recreatiegeulen bij waterkruising Moerdijk in gebruik

Rijkswaterstaat is bezig met het veiliger maken van de waterkruising Hollandsch Diep – Dordtsche Kil. Een deel van ...

read more →

VIDEO: Veilig varen tussen Lemmer en Delfzijl

‘Varen doe je samen’ heeft een informatiefilm gemaakt over veilig varen tussen Lemmer en Delfzijl. ...

read more →

Welke antifouling mogen watersporters gebruiken?

Waterrecreatie Nederland, HISWA Vereniging en Milieu centraal zijn een voorlichtingscampagne gestart over ...

read more →

Alle voorlichting over veilig varen op ‘Varen doe je Samen’

‘Varen doe je Samen!’ heeft haar website vernieuwd. Hierop zijn alle veiligheidsvoorlichting bij elkaar gebracht ...

read more →

Aandachtspunten van ‘Varen doe je Samen!’ dit jaar

Vaar zoveel mogelijk stuurboordwal, passeer bruggen vlot en let op snelheid en golfslag. dat zijn de punten waar ...

read more →

Strenger voor pleziervaartuigen

Het Havenbedrijf treedt dit jaar strenger op tegen schippers van pleziervaartuigen die de Rotterdamse haven aandoen ...

read more →

Veilig varen op de Waal

I.v.m. doorstroming Waal verlaagt Rijkswaterstaat kribben en worden langsdammen aangelegd Gaat u dit seizoen varen ...

read more →

Veilige scheepvaart door regels

Het recreatieseizoen gaat weer beginnen en de recreatievaart op het Noordzeekanaal en het IJ zal flink toenemen. ...

read more →

Varen Doe je Samen! onderzoekt oorzaken ongevallen ...

Voorkomen ongevallen op het water vereist meer aandacht voor veiligheidsbewustzijn bij recreatievaart en ...

read more →

Brochure “Veilig langs een veerpont” overhandigd

Op woensdag 14 mei 2014 hebben Johan Hania (voorzitter Landelijk Veren Platform (LVP)), en Rowena van der Maat ...

read more →

Officiële overhandiging brochure “Veilig langs een veerpont”

Op woensdag 14 mei 2014 zal, tijdens de sponsorborrel van het Landelijk Veren Platform, de brochure “Veilig langs ...

read more →

Varen doe je samen! onderzoekt oorzaken ongevallen

Meer inzicht in mogelijke oorzaken ongevallen in de recreatievaart De voorlichtingscampagne Varen doe je samen! ...

read more →

Schippers waarderen project ‘Varen doe je samen’

Steeds meer vaarweggebruikers kennen het project ‘Varen doe je samen’ en zij waarderen het met het cijfer 7. Dat ...

read more →