TNO en Jaczon BV ontwikkelen systeem om bijvangst te ...

In samenwerking met rederij Jaczon BV en de Amerikaanse sonarleverancier Farsounder Inc heeft TNO een systeem ...

read more →

Innovatie in gas meer nodig dan ooit

TNO pleit voor samenwerking met universiteiten en kennisinstituten in Nederland om samen te werken aan de ...

read more →

Ishare@sea: de nieuwe standaard op zee

Het Ishare consortium presenteert op 13 maart 2014 een bijeenkomst, waar de resultaten van het Ishare@Sea Joined ...

read more →

Consortium Arctische materialen zoekt partners

Een van de mogelijkheden om in de groeiende energiebehoefte te voorzien is de winning van olie en gas in het ...

read more →

Heien met water

Sinds 2010 zijn Fistuca BV, een spinoff van de TU Eindhoven, Van Oord en TNO, bezig met de ontwikkeling van BLUE ...

read more →

TNO organiseert tender voor Small Scale LNG Innovation ...

Sinds 2011 werkt de Nederlandse overheid samen met bedrijven aan versnelde invoering van de milieuvriendelijke ...

read more →

Ishare@sea Project maakt vliegende start

Op 22 mei 2013 is in Kijkduin een start gemaakt met de eerste werksessies in het Ishare@Sea project. Het project ...

read more →

Shell en TNO gaan samenwerkingsovereenkomst aan op ...

TNO grootste R&D-partner van Shell in Nederland Onlangs tekenden Shell en TNO een raamcontract om de relatie te ...

read more →

TNO actief voor maritieme sector in topsectoren

Eind 2012 is een reeks onderzoeksvoorstellen vanuit het bedrijfsleven samen met TNO op het gebied maritiem en ...

read more →

Zorg voor veiligheid is en blijft prioriteit

Het TNO-rapport ‘veiligheidscultuur bij BRZO-bedrijven in het Rijnmondgebied’ en het i2T-rapport ...

read more →

Fittere bemanning door soepelere regelgeving

Veel shortsea-schepen hoeven voortaan niet meer verplicht een hoofdwerktuigkundige aan boord te hebben. TNO heeft ...

read more →

Minder operationele sores door grotere tankinhoud

TNO ontwikkelde een scheepswand met een hoge botsbestendigheid. De nieuwe LNG Greenstream Tanker van Peters ...

read more →

Energiebesparing inzichtelijk met simulatieprogramma

In de scheepvaart neemt de aandacht voor energiezuinige schepen toe. Een door TNO ontwikkeld simulatieprogramma ...

read more →

TNO Workshop Ultrasone Antifouling op Construction and ...

Bestrijding van aangroei in de scheepvaart is essentieel om hoger brandstofverbruik en lagere vaartsnelheden te ...

read more →

TNO gaat Odfjell doorlichten op het gebied van veiligheid

Odfjell laat een grootschalige audit uitvoeren op de veiligheid van alle vitale onderdelen van de Rotterdamse ...

read more →

Jan Hoegee nieuwe Innovatiedirecteur Maritiem en ...

Jan Hoegee is per 1 februari 2012 benoemd tot Innovatiedirecteur Maritiem en Offshore bij TNO. Hij volgt Wouter ...

read more →

Zoeken naar offshore Co2-oplsagmogelijkheden

Het afvangen en opslaan van CO2 is één van de opties om de emissies van CO2 te verlagen en zo de door de mens ...

read more →

TNO: Onderwatergeluid op de agenda

De menselijke activiteiten op zee en met name op de Noordzee nemen de laatste decennia enorm toe. Iedere activiteit ...

read more →