Samenwerking onderwijs en offshore wind sector cruciaal

Nederland staat te springen om goed geschoold technisch personeel. De windenergiesector is hier geen uitzondering ...

read more →

40% kostenreductie windenergie op Zee is binnen handbereik

De stakeholders – zowel de overheid als de marktpartijen – zetten in op een kostenreductie van 40% in ...

read more →