SP vraagt opheldering over Overslag Terminal Alphen

Na berichten over een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de Overslag Terminal Alphen (OTA) heeft de ...

read more →

SP stelt ‘bodemprijzen en marktregulatie’ ...

De SP wil van minister Schultz van Haegen (I&M) weten hoe zij ‘de kleine schipper gaat helpen’. ...

read more →

SP wil verbod op ontluchten schepen

Schepen moet verboden worden hun ruimen te ontluchten en ontgassen in de buurt van de kust. Die oproep doet de SP ...

read more →