Maritieme bedrijven: ga slim aan de slag met data

Ontdek in Shipbuilder’s data infographic de meest opvallende voordelen van het overstappen naar data gedreven werken voor maritieme bedrijven.

Minste ijs sinds 1720 voor scheepvaart op Baltische Zee

Het scheepvaartverkeer op de Baltische Zee vaart deze winter mogelijk door het minste ijs sinds 1720, het jaar ...

read more →

Scheepvaart eindelijk schoner, EVO boos

In navolging van de Internationale Maritieme Organisatie heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan om de ...

read more →

Geen scheepvaart op Moezel en Saar mogelijk

De rivieren Moezel en Saar zijn in Duitsland wegens de hoge waterstanden voor het scheepvaartverkeer gesloten. Dat ...

read more →

Internationale druk begint te knagen bij Iran

Het dreigement van Iran om de scheepvaart in de Perzische Golf te verbieden als er nog hardere sancties tegen het ...

read more →

Scheepvaart Twentekanaal gestremd na vallen sluisdeur

Op het Twentekanaal in Eefde is een grote schuif van een sluis naar beneden gevallen. Daardoor is een belangrijke ...

read more →

Nederland tegen tolheffing scheepvaart Rijn

Nederland is tegen Duitse plannen om tol te gaan heffen voor scheepvaart op de Rijn. Minister Melanie Schultz van ...

read more →

Klimaattop bespreekt heffing scheepvaart

Klimaatonderhandelaars in Durban bespreken een voorstel voor een wereldwijde CO2-heffing op de scheepvaart. De ...

read more →

PvdA, GroenLinks, D66 en de SP stellen vragen aan ...

De PvdA Statenfractie Groningen maakt zich, samen met GroenLinks, D66 en de SP, zorgen over de veiligheid en het ...

read more →

Scheepvaart vraagt IMO-mandaat op klimaatconferentie

Op de zopas gestarte klimaatconferentie in Durban hebben de International Chamber of Shipping samen met het WWF en ...

read more →