CBS: Groei goederenaanvoer zeevaart, steeds grotere schepen

Tussen 2000 en 2013 is de aanvoer van goederen in Nederlandse zeehavens met 24 procent gestegen. Vorig jaar is 388 ...

read more →

Schaalvergroting scheepvaart toont noodzaak nieuwe ...

In de haven van Gent mag vorig jaar minder aangevoerd zijn, een tweede, grote nieuwe zeesluis bij Terneuzen blijft ...

read more →