Milieu Ponton voor vloeibaar scheepsafval in gebruik genomen

Maritiem Milieu Ponton bij Texel. Foto, Damen.

Damen Shipyards Den Helder heeft op haar locatie Texel – Oudeschild, een Maritiem Milieu Ponton in gebruik genomen. ...

read more →

Denk mee over de dijkversterking Den Helder – Den Oever

De provincie Noord-Holland legt de zogenoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. (NRD) voor de ...

read more →

Stremming voor scheepvaart Tapsloot bij Beatrixbrug

Van 24 augustus 20.00 uur tot en met 27 augustus 5.00 uur is de Tapsloot bij de Beatrixbrug in Westknollendam ...

read more →

Automatische openingsverzoeken voor bruggen met nieuwe app

Recreatieschippers in de provincie Noord-Holland kunnen gebruik maken van een unieke dienstverlening via een app: ...

read more →

Extra miljoenen voor vernieuwing sluizen in Den Helder

De Koopvaardersschutsluis wordt gerenoveerd en verlengd en de Boerenverdrietsluis wordt omgebouwd naar een ...

read more →

Damen heeft beste idee voor een groener bedrijfsterrein

Damen Shipyards heeft de eerste prijs gewonnen voor de prijsvraag ‘Bedrijvig Groen’ van de provincie ...

read more →

Kustpact uitgewerkt, zones strand in kaart gebracht

Bestuurders van verschillende overheden, natuurorganisaties, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven ...

read more →

Geen windmolens in het Amsterdamse havengebied

De Raad van State heeft de provincie Noord-Holland in het gelijk gesteld in het afwijzen van vergunningsaanvragen ...

read more →

Digitale neuzen geven inzicht in stankoverlast havengebied

Geuroverlast is een van de grootste bronnen van overlast in Noord-Holland. In 2015 heeft de Provincie Noord-Holland ...

read more →

European Maritime Day in Den Helder in 2021

De gemeente Den Helder en de provincie Noord-Holland gaan de European Maritime Day (EMD) in 2021 organiseren. Dit ...

read more →

Provincie Noord-Holland investeert in vaarroutes sloepen

De provincie Noord-Holland is op zoek naar projecten die bestaande sloepennetwerken kunnen verbeteren en ...

read more →

Tolhuissluis in De Kwakel deels gestremd voor scheepvaart

De provincie Noord-Holland voert onderhoud uit aan de grote kolk (doorgang) van de Tolhuissluis in De Kwakel. De ...

read more →

Noord-Holland onderzoekt economische kansen zeewier

Wereldwijd is er steeds meer vraag naar zeewier. Zeewier kan dienen als voedsel en bevat grondstoffen voor de ...

read more →

Brandbrief: regel de visserij voor IJsselmeer

De visstanden in het IJsselmeer gaan achteruit. Zowel natuurorganisaties als IJsselmeervissers dringen daarom bij ...

read more →

ODV Maritiem daagt provincie Noord-Holland voor de rechter

ODV verliest brugbediening Noord-Holland aan Trigion. De maritiem dienstverlener is het niet eens met de beslissing ...

read more →

VIDEO: Eeuwenoude japon in scheepswrak Texel gevonden

In een zeventiende eeuws scheepswrak in de Waddenzee bij Texel zijn zeer bijzondere spullen gevonden. Onder meer ...

read more →

Projectplan versterking Waddenzeedijk Texel ter inzage

De provincie Noord-Holland heeft het projectplan over de versterking van de Waddenzeedijk op Texel goedgekeurd. Het ...

read more →

Pilot voor behoud archeologisch erfgoed Texelse zeebodem

Op de zeebodem rondom Texel liggen unieke archeologische vindplaatsen. Om beheer van dit waardevolle erfgoed in de ...

read more →

Noord-Holland kritisch over windparken op zee

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn teleurgesteld dat de ministers Henk Kamp (EZ) en Melanie ...

read more →

Fotowedstrijd: ‘Heden & verleden van het ...

Het Noordzeekanaalgebied heeft een rijke historie en wat zien we daar nu nog van terug? Projectbureau ...

read more →

185.000 Euro voor projecten visserijgemeenten Noordwest

De Provincie Noord-Holland en het Europees Visserij Fonds stellen € 185.000 beschikbaar voor projecten die ...

read more →