Samengaan efm en Oranje tot EOC een feit

De Nederlandse Bank heeft haar goedkeuring verleend aan de fusie tussen scheepsverzekeraars efm en Oranje. Daarmee ...

read more →

Oranje en efm fuseren tot EOC

De vlaggen kunnen uit bij onderlinge scheepsverzekeraars efm en Oranje. De ledenvergaderingen van beide ...

read more →