Informatiebijeenkomst opleiding Bevrachter Binnenvaart

Op 1 april j.l. hebben het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Hogeschool Inholland in Rotterdam ...

read more →