Provincie bezorgd over inspraak offshore windparken

De provincie Noord-Holland vindt dat het Rijk onvoldoende doet om de verschillende procedures voor windparken ...

read more →

Offshore Windparken hebben toestemming aansluiting onshore

Toestemming voor twee offshore windparken om zich aan te sluiten op een onshore elektriciteitsnet. De ministerraad ...

read more →

Nieuw onderhoudssysteem verlaagt kosten offshore wind

Een nieuw systeem voor de bedrijfsvoering moet de onderhoudskosten voor windparken op zee significant gaan ...

read more →

Ecofys lanceert testmodule voor zeewierteelt in ...

Ecofys begint een proef met de offshore teelt van zeewier voor combinatie met offshore windenergie. Gisteren ...

read more →