Nieuw onderzoek: Optimisme en banengroei in de windsector

Op de landelijke winddag-conferentie op vrijdag 13 juni a.s. zal het nieuwste onderzoek gepresenteerd worden naar ...

read more →

Concept rijksstructuurvisie Wind op Zee gepubliceerd

De Rijksoverheid heeft eind december 2013 in de concept rijksstructuurvisie wind op zee ruim 1400 km2 extra ...

read more →

SER Energieakkoord: forse groei windenergie, doorbraak ...

Met het SER Energieakkoord komt er voor meerdere jaren duidelijkheid over de doorgroei naar meer duurzame energie ...

read more →

NWEA stemt in met onderhandelingsresultaat SER Energieakkoord

Met het SER Anergieakkoord komt er voor meerdere jaren duidelijkheid over de doorgroei naar meer duurzame energie ...

read more →

Windenergie in de verkiezingsprogramma’s

NWEA heeft in kaart gebracht wat de verschillende politieke partijen over windenergie in hun verkiezingsprogramma ...

read more →

Grote belangstelling deelname bedrijven-coalitie Green ...

Bijna 50 bedrijven hebben zich inmiddels aangesloten bij de Bedrijvencoalitie van de Green Deal Offshore ...

read more →

Dutch Government Signs Green Deal with NWEA

The Dutch government and the Netherlands Wind Energy Association (NWEA) have jointly signed a Green Deal on ...

read more →