Maritieme bedrijven: ga slim aan de slag met data

Ontdek in Shipbuilder’s data infographic de meest opvallende voordelen van het overstappen naar data gedreven werken voor maritieme bedrijven.

Onderzoek effect windparken op het klimaat in de Noordzee

Klimaatonderzoekers van het Karlsruhe Institute of Technology (KIT) coördineren een onderzoekproject om de ...

read more →

Recordjaar voor DFDS in 2015

Dit resultaat komt mede door de stijging van vrachtvolumes en passagiersaantallen tussen het Continent en het ...

read more →

Containerschepen voor anker in Noordzee door actie loodsen

Sinds maandagochtend voert de Beroepsvereniging van Loodsen (BvL)  actie op de Schelde in België en worden er geen ...

read more →

Dumpverbod zwerfkeien in Noordzee

Dankzij het CDA wordt er rekening gehouden met de gevolgen voor de visserij door de acties van milieuactivisten, ...

read more →

Onderzoek grote bouwwerken in Noordzee ontvangt 2,4 miljoen

Het INSITE programma heeft een bedrag van in totaal £1.8 miljoen (circa 2,4 M€) toegekend aan een groep van acht ...

read more →

Gezamenlijk energienet Noordzee levert meer welvaart op

Uit simulaties door promovendus Shahab Shariat Torbaghan blijkt dat de aanleg van een gezamenlijk energienet door ...

read more →

Focus op techniek belemmert brede acceptatie pulskor

Met een reconstructie van de introductie van de pulskor voor visserij op de Noordzee laten onderzoekers van ...

read more →

Nog steeds tienduizenden bruinvissen in de Noordzee

In 2015 leek het erop dat er minder bruinvissen waren vanaf het land gezien. Vliegtuigtellingen door IMARES lieten ...

read more →

Verhouding fosfaat en stikstof uit balans in Noordzee

Europese maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit zijn al vele jaren gericht op terugdringing van de ...

read more →

The Ocean Cleanup test installatie in Noordzee

The Ocean Cleanup, een initiatief van de 21-jarige Boyan Slat, mag 23 kilometer uit de kust van Nederland zijn ...

read more →

Gelijktijdig invoeren NOx-gebieden Noordzee en Oostzee

De KVNR is tevreden met het besluit van de Noordzeelanden om de strengste stikstofnormen (Tier III) in de Noordzee ...

read more →

Olie Flinterstar aangespoeld

Olie van de gezonken Flinterstar is aangespoeld op het strand tussen Westkapelle en Vlissingen. “Het gaat om ...

read more →

VisNed uit Urk wil zelf keien in zee gaan opruimen

De organisatie van kottervissers in Nederland, VisNed, wil zelf de vijf overgebleven keien die Greenpeace dumpte ...

read more →

Gespecialiseerde brandweerhulp voor passagiersschepen

Vanaf 1 juli 2015 staat een gespecialiseerd brandweerteam uit de regio Rotterdam-Rijnmond onder de naam BroNS-team ...

read more →

Met Zeesla-teelt jaarrond zeewieren telen op Noordzee?

Op 4 juni wordt de eerste (bruin)zeewier geoogst van de Stichting Noordzeeboerderij 10 km uit de kust van Texel. ...

read more →

Noordzee: bouw Schelderadartoren op Neeltje Jans

Rijkswaterstaat bouwt samen met de Vlaamse overheid een nieuwe radartoren op Neeltje Jans. Deze toren wordt ...

read more →

Den Helder Airport klaar voor nieuwe markten

Den Helder Airport is vandaag, na een ingrijpende renovatie, officieel in gebruik genomen. Dankzij de vernieuwing ...

read more →

Weer Russische schepen in Noordzee

De marine is gisteren opnieuw in actie gekomen nadat Russische schepen het Nederlandse deel van de Noordzee waren ...

read more →

Arctic Sunrise koerst naar Nederland voor zeereservaten

Bijna alle Nederlanders (96 %) vinden het belangrijk dat delen van de Noordzee beschermd worden. Dat blijkt uit ...

read more →

Den Helder groeit als kenniscentrum van Noordzee

De maritieme potenties van de Helderse regio blijven groeien. De kwaliteit van het kennis- en onderwijsklimaat in ...

read more →

Groningen begeleidt Russische marine op Noordzee

Patrouilleschip Zr. Ms. Groningen heeft 29 december 2014 op de Noordzee 2 Russische marineschepen begeleid. Het ...

read more →