Noodzaak private beveiliging schepen onverminderd aanwezig

De noodzaak om ook private beveiliging op Nederlandse koopvaardijschepen toe te staan, is nog onverminderd ...

read more →

Schaalvergroting scheepvaart toont noodzaak nieuwe ...

In de haven van Gent mag vorig jaar minder aangevoerd zijn, een tweede, grote nieuwe zeesluis bij Terneuzen blijft ...

read more →