Scheepselectro, een specialisme

Faber Elektro Service Foto IC 28-5-2019

Met maar één doel: dat u en uw schip ongestoord en veilig het water op kunnen.

Sociale partners gaan praten over aangepaste pensioenregeling

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de binnenscheepvaart (CBRB en BLN enerzijds en Nautilus International en ...

read more →

Wetsvoorstel toestaan particuliere beveiliging snel ...

Het is van groot belang dat het kabinet het wetsvoorstel om private beveiliging aan boord van Nederlandse ...

read more →