Maritieme bedrijven: ga slim aan de slag met data

Ontdek in Shipbuilder’s data infographic de meest opvallende voordelen van het overstappen naar data gedreven werken voor maritieme bedrijven.

Scheepswrakken, mammoetresten en Romeinse nederzetting

Een groep archeologen heeft naar eigen zeggen de “allergrootste en verreweg de rijkste archeologische ...

read more →

Vliegtuigbom uit Tweede Wereldoorlog in de Maas

In de Maas, ter hoogte van Hout-Blerick en Tegelen tussen de Romeinenweg en Watermunt, is een vliegtuigbom ontdekt. ...

read more →

Onderzoek gestart naar communicatie na aanvaring stuw Grave

Rijkswaterstaat, 3 waterschappen en 3 veiligheidsregio’s gaan gezamenlijk optrekken in een evaluatieonderzoek naar ...

read more →

Rijkswaterstaat verruimt vaargeul Maasroute bij Venlo

De vaargeul van de Maas bij Venlo wordt verdiept en verbreed zodat grotere schepen elkaar onbelemmerd kunnen ...

read more →

Eerste schepen varen weer over de maas bij Grave

De scheepvaart op de Maas tussen Sambeek en Grave is maandagmorgen 23 januari hervat. De maximale diepgang die ...

read more →

Noodmaatregel kapotte stuw moet Maas weer bevaarbaar maken

Rijkswaterstaat is eruit: het gaat benedenstrooms van de kapotte stuw bij Grave een tijdelijke dam bouwen, waardoor ...

read more →

400 miljoen voor hoogwatermaatregelen langs de Maas

Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) heeft samen met betrokken partijen 400 miljoen beschikbaar gesteld voor ...

read more →

Overstromingsgevaar blijft aanwezig in Limburg

Vandaag heeft Rijkswaterstaat hun werk opgeleverd in de Zandmaas tussen Roosteren en Den Bosch om Limburg te ...

read more →

Steeds meer natuurvriendelijke oevers aan de Maas

Wie regelmatig bij de Maas komt, zal het niet ontgaan zijn: op veel plekken zijn de oeverstenen weggehaald. Er ...

read more →

Provincie Limburg investeert 3,3 miljoen in waterrecreatie

De Provincie Limburg heeft 3,3 miljoen euro gereserveerd voor het Actieplan Waterrecreatie. Met de Maas en de ...

read more →

De Maas krijgt meer ruimte in België

nv De Scheepvaart start op 1 maart 2016 met de volgende fase van het beveiligen van de Maas tegen overstromingen. ...

read more →

Provincie maakt 24 uur sluisbediening Maas mogelijk

De sluizen in de Maas gaan niet meer dicht in de nachtelijke uren. Vandaag ondertekenden gedeputeerde Patrick van ...

read more →

Groot heischip plaatst aanmeerpalen in Maas

Met een van de grootst zelfvarende heischepen van Nederland worden de komende weken aanmeerpalen in de Maas ...

read more →

Start verdieping Maas tussen Venlo en Arcen

Rijkswaterstaat verdiept de Maas tussen Venlo en Arcen. De rivierbodem wordt 2 tot 3 meter afgegraven om het water ...

read more →