Opnieuw verhoogde waterstanden rivieren

Door regenval in Duitsland en smeltwater vanuit de Alpen stijgen de waterstanden van de Rijn opnieuw. Op ...

read more →

Scheepswrakken, mammoetresten en Romeinse nederzetting

Een groep archeologen heeft naar eigen zeggen de “allergrootste en verreweg de rijkste archeologische ...

read more →

Vliegtuigbom uit Tweede Wereldoorlog in de Maas

In de Maas, ter hoogte van Hout-Blerick en Tegelen tussen de Romeinenweg en Watermunt, is een vliegtuigbom ontdekt. ...

read more →

Onderzoek gestart naar communicatie na aanvaring stuw Grave

Rijkswaterstaat, 3 waterschappen en 3 veiligheidsregio’s gaan gezamenlijk optrekken in een evaluatieonderzoek naar ...

read more →

Rijkswaterstaat verruimt vaargeul Maasroute bij Venlo

De vaargeul van de Maas bij Venlo wordt verdiept en verbreed zodat grotere schepen elkaar onbelemmerd kunnen ...

read more →

Eerste schepen varen weer over de maas bij Grave

De scheepvaart op de Maas tussen Sambeek en Grave is maandagmorgen 23 januari hervat. De maximale diepgang die ...

read more →

Noodmaatregel kapotte stuw moet Maas weer bevaarbaar maken

Rijkswaterstaat is eruit: het gaat benedenstrooms van de kapotte stuw bij Grave een tijdelijke dam bouwen, waardoor ...

read more →

400 miljoen voor hoogwatermaatregelen langs de Maas

Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) heeft samen met betrokken partijen 400 miljoen beschikbaar gesteld voor ...

read more →

Overstromingsgevaar blijft aanwezig in Limburg

Vandaag heeft Rijkswaterstaat hun werk opgeleverd in de Zandmaas tussen Roosteren en Den Bosch om Limburg te ...

read more →

Steeds meer natuurvriendelijke oevers aan de Maas

Wie regelmatig bij de Maas komt, zal het niet ontgaan zijn: op veel plekken zijn de oeverstenen weggehaald. Er ...

read more →

Provincie Limburg investeert 3,3 miljoen in waterrecreatie

De Provincie Limburg heeft 3,3 miljoen euro gereserveerd voor het Actieplan Waterrecreatie. Met de Maas en de ...

read more →

De Maas krijgt meer ruimte in België

nv De Scheepvaart start op 1 maart 2016 met de volgende fase van het beveiligen van de Maas tegen overstromingen. ...

read more →

Provincie maakt 24 uur sluisbediening Maas mogelijk

De sluizen in de Maas gaan niet meer dicht in de nachtelijke uren. Vandaag ondertekenden gedeputeerde Patrick van ...

read more →

Groot heischip plaatst aanmeerpalen in Maas

Met een van de grootst zelfvarende heischepen van Nederland worden de komende weken aanmeerpalen in de Maas ...

read more →

Start verdieping Maas tussen Venlo en Arcen

Rijkswaterstaat verdiept de Maas tussen Venlo en Arcen. De rivierbodem wordt 2 tot 3 meter afgegraven om het water ...

read more →