Nederlands rivierengebied beter beschermd tegen hoogwater

Foto: Joop van Houdt, Rijkswaterstaat

Met het afronden van twee grootschalige waterveiligheidsprogramma’s langs de Maas en de Rijntakken is het ...

read more →