Scheepselectro, een specialisme

Faber Elektro Service Foto IC 28-5-2019

Met maar één doel: dat u en uw schip ongestoord en veilig het water op kunnen.

Lancering “International Levee Handbook”

Een internationaal handboek voor beheer waterkeringen De overstromingen in New Orleans en langs de Franse kust ...

read more →

Grontmij zet in Polen expertise hoogwaterbescherming in

Grontmij Polen werkt mee aan een uitgebreid programma rond de stad Wroclaw om de naar schatting 2,5 miljoen ...

read more →

Grontmij brengt bodemleven in zoute Rijkswateren in kaart

Vandaag ondertekenen Rijkswaterstaat en Grontmij een raamovereenkomst voor de monitoring van bodemdieren in zoute ...

read more →