Wachtplaatsen Prinses Margrietsluis uitgebreid

Rijkswaterstaat heeft de bereikbaarheid van havens en de belangrijke achterlandverbindingen bij Lemmer verbeterd ...

read more →