Gezamenlijk energienet Noordzee levert meer welvaart op

Uit simulaties door promovendus Shahab Shariat Torbaghan blijkt dat de aanleg van een gezamenlijk energienet door ...

read more →