Bodem- en dijkversterking bij Spijkenisserbrug

In september is de bodem- en dijkversterking van de Oude Maas bij de Spijkenisserbrug van start gegaan. Woensdag 19 ...

read more →

Denk mee over de dijkversterking Den Helder – Den Oever

De provincie Noord-Holland legt de zogenoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. (NRD) voor de ...

read more →

Jan De Nul versterkt dijk op Texel en bouwt natuurgebied

De ruim drie kilometer lange Prins Hendrikdijk in Texel wordt aan de zeezijde versterkt met zand, hierdoor krijgt ...

read more →

Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer in verkenningsfase

Op donderdag 2 februari 2017 tekenden Oeds Bijlsma, secretaris-directeur Wetterskip Fryslân, en Maurits Schilt, ...

read more →

IJsseldijk bij Gouda wordt op nieuwe manier versterkt

Jan Hendrik Dronkers van Rijkswaterstaat: ‘Vandaag start exact 64 jaar na de watersnoodramp een bijzondere ...

read more →

Rijkswaterstaat met Zeeuwse dijken in programma Klokhuis

Klokhuis heeft het werk van Rijkswaterstaat aan de Zeeuwse dijken gefilmd. Donderdag 25 februari om 18.25 uur naar ...

read more →

VIDEO: Royal Smals baggert in het Slochterdiep

Royal Smals heeft een mooi filmpje gemaakt over hun baggerwerk en dijkversterking in het Slochterdiep in ...

read more →

Projectplan versterking Waddenzeedijk Texel ter inzage

De provincie Noord-Holland heeft het projectplan over de versterking van de Waddenzeedijk op Texel goedgekeurd. Het ...

read more →

Verbetering van Zeedijken klaar

In deze maand zal de verbetering van de Zeedijken (Arkemheense Zeedijk bij Nijkerk en de Oostdijk bij Spakenburg) ...

read more →

Dijkversterking Eiland van Dordrecht in beeld

Heemraad Van Nieuwenhuijzen gaf zojuist een interview over de werkzaamheden van het waterschap bij de ...

read more →

Goedkeuring projectplan Spui Oost ter inzage

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hebben bij besluit van 26 juni 2014 goedkeuring verleend aan het ...

read more →

Aanpak dijkversterking zestig jaar na de Watersnoodramp ...

Ook al heb je het zelf niet meegemaakt, je kunt in gedachten de zwart-witfilm afdraaien: woest dreigend en haast ...

read more →

Varen langs de dijkversterking Enkhuizen-Hoorn

Op zondagochtend 29 april en 6 mei organiseert Cinema Oostereiland twee lezingen en vaarexcursies langs de ...

read more →