Deltares onderzoekt 80 locaties op geschiktheid zandwinning

Zirfaea: Rijkswaterstaat

In opdracht van Rijkswaterstaat onderzoekt Deltares in samenwerking met Stichting LaMER ruim tachtig gebieden op ...

read more →

Haalbaarheidsstudie Balance Island voor delta’s ...

Grontmij, IMARES Wageningen UR, Deltares en de Waterarchitect onderzoeken in een internationale haalbaarheidsstudie ...

read more →

Nederlandse watersector aan de slag in Polen

De Nederlandse watersector heeft vandaag een extra stimulans gekregen om aan de slag te gaan in Polen. Een ...

read more →

Bodemdaling in megasteden groter dan zeespiegelstijging

In veel kustensteden daalt de bodem nu sneller dan de zeespiegel door klimaatveranderingen stijgt. Deze bodemdaling ...

read more →

Deltares and Marin to Launch JIP WindJack at EWEA

Deltares and Marin will launch the Joint Industry Project (JIP) WindJack during the EWEA OFFSHORE 2011 conference. ...

read more →