Start grootschalig onderzoek werking slib Eems-estuarium

Om beter te begrijpen hoe het slib zich in het dynamische overgangsgebied tussen rivier en zee (zoet en zout) ...

read more →

Grontmij brengt bodemleven in zoute Rijkswateren in kaart

Vandaag ondertekenen Rijkswaterstaat en Grontmij een raamovereenkomst voor de monitoring van bodemdieren in zoute ...

read more →