Maritieme bedrijven: ga slim aan de slag met data

Ontdek in Shipbuilder’s data infographic de meest opvallende voordelen van het overstappen naar data gedreven werken voor maritieme bedrijven.

Rijkswaterstaat onderzoekt ontvangst mobiel internet ...

Mobiel internet op de vaarwegen is een basisvoorwaarde voor een goede informatieuitwisseling tussen schippers, ...

read more →