Rijkswaterstaat onderzoekt ontvangst mobiel internet ...

Mobiel internet op de vaarwegen is een basisvoorwaarde voor een goede informatieuitwisseling tussen schippers, ...

read more →