22 juni kijkmiddag op de Prinses Beatrixsluis

Op woensdag 22 juni organiseert Rijkswaterstaat een kijkmiddag over archeologie bij de Prinses Beatrixsluis. ...

read more →

Rijkswaterstaat organiseert themadag archeologie

Botten van dieren uit de ijstijd, een bronzen speerpunt, resten van oude waterputten en boerderijen met ...

read more →