Groen licht voor Tidal Technology Center Grevelingendam

Op de Grevelingendam wordt in april gestart met de bouw van een testcentrum voor getijdenenergie, het Tidal ...

read more →