Actieve lobby voor vrije doorvaart windturbinepark

In de lobby om de huidige regelgeving aan te passen zodat windturbineparken doorvaarbaar worden voor kleine ...

read more →