TransitieCoalitie wil snel om tafel voor Energieakkoord 2.0

“Dit regeerakkoord is terecht ambitieus en toekomstgericht inzake de klimaatafspraken van Parijs:

  • De TransitieCoalitie steunt het ambitieniveau van 49% CO₂-reductie in 2030.
  • Het is goed dat het nieuwe kabinet de hoofdlijnen van de afspraken uit het Regeerakkoord gaat verankeren in een Klimaatwet, zodat meerjarig duidelijkheid ontstaat.
  • De TransitieCoalitie is van mening dat de mooie klimaatdoelen alleen haalbaar zijn als er een wenkend perspectief wordt geboden aan burgers en bedrijven door het klimaatbeleid te combineren met industrie- en economisch beleid: het werkveld van de kersverse minister van Economische Zaken en Klimaat.
  • Wij gaan graag voortvarend aan de slag met het nieuwe Energieakkoord en roepen de minister van Economische Zaken en Klimaat op hierin het voortouw te nemen”,
    aldus Ron Wit (Eneco) namens de TransitieCoalitie, een groep van circa 65 toonaangevende bedrijven in Nederland die de energietransitie willen versnellen en benutten voor economische vernieuwing.

De bedrijven willen bij het opzetten van het nieuwe Energieakkoord de succesvolle aanpak van wind-op-zee ook vertalen naar andere sectoren.

Belangrijke succesfactoren van wind-op-zee zijn de afspraken tussen overheid en bedrijfsleven en een overheid die een stelselmatig langjarig beleid voert én faciliteert met op de sector toegesneden beleidsinstrumenten. Deze aanpak stimuleert bedrijven tot innovaties, leidt tot versnelling van de transitie, dalende kosten en nieuwe banen.

De kern van een nieuw Energieakkoord kan gevormd worden door tenminste 10 programma’s voor verschillende sectoren op te zetten waarin overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties wederzijds bindende afspraken met elkaar maken. Voorbeelden zijn ‘verkoop uitsluitend emissieloze personenauto’s vanaf 2030’, ‘klimaatneutraal wonen’, ‘duurzame staalsector’, ‘waterstofeconomie’, ‘CO₂-vrije elektriciteitssector’, ‘aardwarmte’ en ‘wind-op-zee gecombineerd met elektrificatie van de industrie’. Bij elk van deze programma’s worden de direct betrokken partijen uitgenodigd afspraken te maken over doel, planning, middelen en uitvoering. Zo worden ambitieuze klimaatdoelen bereikbaar en de economie versterkt.

De Transitiecoalitie nodigt het nieuwe kabinet, overheden en maatschappelijke organisaties uit om snel met elkaar in gesprek te gaan over de invulling van een nieuw Klimaat- en Energieakkoord met mogelijke programma’s. Ambitie moet zijn om deze medio 2018 vast te stellen.

De bedrijven verenigd in de TransitieCoalitie zijn ervan overtuigd dat het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs alleen slagen met een aanpak die burgers en bedrijven inspireert, mobiliseert en verbindt. Er zijn radicale vernieuwingen nodig, dat vergt over een lange periode betrokkenheid en draagvlak. Daar draagt een gecombineerde aanpak van het terugdringen van de CO₂-uitstoot en het gelijktijdig zorgen voor economische vernieuwing en nieuwe banen effectief aan bij. Kortom: klimaatbeleid moet ook economisch, energie- en industriebeleid zijn. Vandaar dat de TransitieCoalitie ook content is met de combinatie van Economische Zaken en Klimaat.

De TransitieCoalitie is een jaar geleden opgezet omdat een aantal toonaangevende bedrijven vindt dat Nederland vaart moet maken met de energietransitie. Dat leidde in oktober 2016 tot een pleidooi voor versnelling van de energietransitie door 1) een klimaatwet, 2) een minister voor klimaat, economische zaken en energie, 3) een borgingsmechanisme dat moet zorgen voor continuïteit over kabinetten heen, en 4) creatieve wegen om de energietransitie te financieren. Het nu uitgebrachte pleidooi voor een programmatische aanpak van de energietransitie is daarop een vervolg.

Share this article

Follow Maritiem Nieuws.nl

Carrière>

Events>

<< Mar 2019 >>
MTWTFSS
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Navingo Career Event donderdag 23 mei in het RDM Rotterdam

Het Navingo Career Event voor de maritieme, offshore en energie sector vindt dit jaar plaats in de RDM Rotterdam Onderzeebootloods op donderdag 23 mei. Het Navingo Career Event is het platform waar carrière en ontwikkeling in de maritieme, offshore en energie industrie centraal staan. In samenwerking met de bedrijven, brancheverenigingen, opleidingsinstituten en studieverenigingen laat de organisatie zien wat deze sector allemaal te bieden heeft. Juist nu. “We moeten met elkaar de ambities van de energietransitie gaan realiseren. En daar zijn professionals van elk niveau voor nodig. Gezamenlijk willen wij de verantwoordelijkheid nemen en zowel studenten en starters als (young) professionals infomeren en enthousiasmeren over de mogelijkheden”, aldus Anne Visser van Navingo.

Er komen ruim 100 exposanten uit de maritieme, offshore en energie sector naar het Navingo Career Event en het event trekt zo’n 3000 bezoekers.

Ontmoetingsplek met een inhoudelijk programma

Het Navingo Career Event is meer dan alleen een plek waar bedrijven en werkzoekenden elkaar ontmoeten. “We creëren nog steeds een informele ontmoetingsplek tussen actief en latent werkzoekenden en bedrijven uit de sector, en we bieden bezoekers ook een inhoudelijk programma aan met sessies, presentaties en trainingen”, gaat Visser verder. “Met thema’s als carrièreplanning, duurzame inzetbaarheid en de energietransitie willen wij bezoekers bewust maken en informeren over hun volgende carrièrestap.”

Dit maakt een bezoek aan het event interessant voor iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging en voor (young) professionals die op de hoogte willen zijn van de huidige ontwikkelingen.

read more >

Navingo Career Event donderdag 23 mei in RDM Rotterdam

Het Navingo Career Event voor de maritieme, offshore en energie sector vindt dit jaar plaats in de RDM Rotterdam Onderzeebootloods op donderdag 23 mei. Het Navingo Career Event is het platform waar carrière en ontwikkeling in de maritieme, offshore en energie industrie centraal staan. In samenwerking met de bedrijven, brancheverenigingen, opleidingsinstituten en studieverenigingen laat de organisatie zien wat deze sector allemaal te bieden heeft. Juist nu. “We moeten met elkaar de ambities van de energietransitie gaan realiseren. En daar zijn professionals van elk niveau voor nodig. Gezamenlijk willen wij de verantwoordelijkheid nemen en zowel studenten en starters als (young) professionals infomeren en enthousiasmeren over de mogelijkheden”, aldus Anne Visser van Navingo.

Er komen ruim 100 exposanten uit de maritieme, offshore en energie sector naar het Navingo Career Event en het event trekt zo’n 3000 bezoekers.

Ontmoetingsplek met een inhoudelijk programma

Het Navingo Career Event is meer dan alleen een plek waar bedrijven en werkzoekenden elkaar ontmoeten. “We creëren nog steeds een informele ontmoetingsplek tussen actief en latent werkzoekenden en bedrijven uit de sector, en we bieden bezoekers ook een inhoudelijk programma aan met sessies, presentaties en trainingen”, gaat Visser verder. “Met thema’s als carrièreplanning, duurzame inzetbaarheid en de energietransitie willen wij bezoekers bewust maken en informeren over hun volgende carrièrestap.”

Dit maakt een bezoek aan het event interessant voor iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging en voor (young) professionals die op de hoogte willen zijn van de huidige ontwikkelingen.

read more >

Navingo Career Event donderdag 23 mei in RDM Rotterdam

Het Navingo Career Event voor de maritieme, offshore en energie sector vindt dit jaar plaats in de RDM Rotterdam Onderzeebootloods op donderdag 23 mei. Het Navingo Career Event is het platform waar carrière en ontwikkeling in de maritieme, offshore en energie industrie centraal staan. In samenwerking met de bedrijven, brancheverenigingen, opleidingsinstituten en studieverenigingen laat de organisatie zien wat deze sector allemaal te bieden heeft. Juist nu. “We moeten met elkaar de ambities van de energietransitie gaan realiseren. En daar zijn professionals van elk niveau voor nodig. Gezamenlijk willen wij de verantwoordelijkheid nemen en zowel studenten en starters als (young) professionals infomeren en enthousiasmeren over de mogelijkheden”, aldus Anne Visser van Navingo.

Er komen ruim 100 exposanten uit de maritieme, offshore en energie sector naar het Navingo Career Event en het event trekt zo’n 3000 bezoekers.

Ontmoetingsplek met een inhoudelijk programma
Het Navingo Career Event is meer dan alleen een plek waar bedrijven en werkzoekenden elkaar ontmoeten. “We creëren nog steeds een informele ontmoetingsplek tussen actief en latent werkzoekenden en bedrijven uit de sector, en we bieden bezoekers ook een inhoudelijk programma aan met sessies, presentaties en trainingen”, gaat Visser verder. “Met thema’s als carrièreplanning, duurzame inzetbaarheid en de energietransitie willen wij bezoekers bewust maken en informeren over hun volgende carrièrestap.”

Dit maakt een bezoek aan het event interessant voor iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging en voor (young) professionals die op de hoogte willen zijn van de huidige ontwikkelingen.

read more >