Diepzeemijnbouw: biodiversiteit diepzee blijkt groot

Foto: ROV Team GeomarFoto: ROV Team Geomar

Wat zijn de gevolgen voor ecosystemen in de diepzee als de winning van mariene ertsafzettingen start? Kan dergelijke diepzeemijnbouw op milieuvriendelijke wijze worden uitgevoerd? En hoe kunnen mijnbouwregels worden afgesproken en nageleefd? Drie jaar werkten onderzoekers van ondermeer het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) intensief aan deze vragen van het Europese project MiningImpact, samen met onderzoekers uit tien andere landen. Deze week bespreken de onderzoekers hun bevindingen tijdens een slotbijeenkomst in het Natural History Museum in London. Zij presenteren ook aanbevelingen voor de bescherming van rijke diepzee-ecosystemen.

Anders dan in het verleden wel werd gedacht, blijken de grote diepzeevlaktes in de Stille Oceaan niet leeg en levenloos. De MiningImpact-onderzoekers ontdekten tot hun verrassing dat de ecologische diversiteit in de diepzee zeer groot is. Deze constatering heeft gevolgen voor het beoordelen van milieurisico’s van de voorgestelde mijnbouw van metaalertsen uit de diepzee. “We wilden uitzoeken wat er in de equatoriale Stille Oceaan zou gebeuren als mangaanknollen op industriële schaal worden gewonnen”, zegt projectcoördinator Dr Matthias Haeckel van het GEOMAR Helmholtz Centrum voor Ocean Research in Kiel.

Mangaanknollen essentieel voor biodiversiteit diepzee
Mangaanknollen zijn bal- of bloemkoolvormige ertssoorten op de zeebodem, die meestal voorkomen op dieptes van 4000 meter of meer. Ze bestaan niet alleen uit mangaan, maar bevatten ook ijzer evenals koper, kobalt en nikkel. Een belangrijke bevinding is dat mangaanknollen voor veel diepzeedieren een onmisbaar onderdeel uitmaken van hun leefgebied. Hoe dichter de mangaanknollen bij elkaar liggen, hoe groter de soortenrijkdom. Op de onderzeese bergtoppen in de Clarion-Clipperton-zone (CCZ), het belangrijkste gebied voor mangaanknollen, komen bovendien weer andere diersoorten voor dan in de dieper gelegen gebieden met mangaanknollen. “De knollen zijn essentieel om de biodiversiteit in de diepzee te behouden,” zegt dr. Haeckel. Bovendien benadrukken wetenschappers van MiningImpact dat de effecten van verstoringen in de diepzee vele decennia aanhouden en veel aspecten en functies van de aanwezige ecosystemen beïnvloeden.

Diepzeemijnbouw vraagt om kennisuitwisseling wetenschap en industrie
Een van de aanbevelingen van de onderzoekers is om beschermde gebieden in te stellen waarin de omstandigheden en samenstelling van de organismen gelijk zijn aan de gebieden die voor mijnbouw worden gebruikt. “Gebieden in de CCZ die daarvoor al zijn aangewezen zijn weliswaar nuttig, maar extra beschermde gebieden in licentiegebieden lijken nodig te zijn, “zegt dr. Haeckel. “Het MiningImpact-project heeft aangetoond dat de technologie voor het monitoren van diepzeemijnbouw al beschikbaar is. Wat nodig is, is kennisuitwisseling tussen industrie en wetenschap, evenals een standaardisering van de onderzoeksprotocollen.”

Mijnbouwcode
Deze aanbevelingen zijn vooral gericht op de Internationale Zeebodemautoriteit (ISA). Op basis van het VN-zeerechtsverdrag (UNCLOS) beheert ISA de gehele zeebodem buiten de exclusieve economische zones (200-zeemijlzone) van de afzonderlijke staten. De overeenkomst verplicht ISA ook om het mariene milieu te beschermen tegen mogelijke schadelijke effecten van diepzeemijnbouw. “Daarom ontwikkelt de ISA momenteel juridische kaders voor de exploitatie als in de nabije toekomst de eerste mijnbouwvergunningen worden aangevraagd”, aldus dr. Haeckel. “We zijn optimistisch dat onze resultaten tot uiting komen in deze mijnbouwcode.”

Groeiende behoefte aan metalen
Al in de jaren zeventig van de vorige eeuw waren er plannen voor het winnen van mangaanknollen uit de diepzee, maar het bleef bij kleine proefontginningen. Dr. Haeckel: “De technische inspanning om ze uit de diepzee te halen is nog steeds zeer groot. Maar de vraag naar metalen neemt toe en zal dat blijven doen met de groeiende wereldbevolking. We moeten voorbereid zijn als landen het diepzee-erts willen gaan ontginnen.”

NIOZ en diepzeemijnbouw
Dr. Henko de Stigter, marien geoloog bij NIOZ: “Naast het fundamentele onderzoek zoals in het MiningImpact project, gericht op het doorgronden van ecologische processen in de diepzee, werken we ook aan praktische toepassing van deze kennis. We zien vanuit de fundamentele wetenschap en de industrie een toenemende openheid om van elkaar te leren en om samen te zoeken naar milieuvriendelijke oplossingen om ook in de toekomst te kunnen voorzien in essentieële grondstoffen. Heel concreet werken we als NIOZ nu al samen met partners uit de industrie in het Europees gefinancierde project Blue Nodules, gericht op ontwikkeling van ecologisch duurzame winning van mangaanknollen.”

Share this article

Follow Maritiem Nieuws.nl

Carrière>

Events>

<< Jan 2018 >>
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Tentoonstelling over Abel Tasman 

Precies 375 jaar geleden vertrok Lutjegaster Abel Tasman vanuit Batavia met twee schepen – De Heemskerck en de Zeehaen – en 110 man aan boord richting het onbekende Zuidland. Een reis die enorme ontdekkingen op zou leveren, waaronder het gebied dat later Tasmanië zou worden genoemd. In het Noordelijk Scheepvaartmuseum is van 25 november t/m 18 februari de tentoonstelling ‘Abel Tasman – Welkom aan boord!’ te zien. In de tentoonstelling wordt er terug gekeken op deze reis en wordt het leven aan boord getoond aan de hand van drie vertellers.

De ontdekkingsreizen van de Nederlanders in de 17e eeuw betekenden een grote aanslag op Portugal en Spanje die de zeehandel in handen hadden. Ook Abel Tasman werd door de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) erop uitgezonden om het  onbekende Zuidland te openen voor handel. Hij ontdekte op zijn reizen tussen 1642 en 1644 Tasmanië, Nieuw-Zeeland en Tongatapu en bracht grote delen van Australië in kaart. In ‘Abel Tasman –Welkom aan boord!’ laten drie vertellers de bezoeker kennismaken met Abel Tasmans scheepsreis met De Heemskerck. Scheepstimmerman Jacobs, navigator Visscher en barbier Haelbos vertellen over het doel van de expeditie, de verkenning van de kust en plaatsbepaling als navigator en het leven aan boord en ontmoetingen met eilandbewoners.

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum verandert de komende jaren van maritiem museum naar het historisch museum van Groningen.

 

read more >

Maritime & Offshore Career Event 28 maart 2018

De datum voor de 12e editie van het Navingo Maritime & Offshore Career Event (MOCE) is bekend: woensdag 28 maart 2018. Na intensief overleg met diverse opleidingen en bedrijven is deze datum als beste optie geselecteerd. WTC Rotterdam staat deze dag geheel in het teken van het grootste en meest complete carrière-event in de maritieme, offshore en energie sector van Europa. De organisatie, Navingo BV, verwacht ook dit jaar weer bezoekers uit binnen- en buitenland en mooie namen onder de exposanten te verwelkomen.

Investeren in de toekomst
De Nederlandse maritieme en offshore energie industrie dankt haar wereldwijde positie aan de vele innovaties die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Zonder goed opgeleid en gekwalificeerd personeel waren deze innovaties niet mogelijk geweest. Om deze positie te behouden is het belangrijk om de verschillende functies binnen de sector op alle niveaus en binnen elke carrièrefase te presenteren en te laten zien wat deze industrie zo aantrekkelijk maakt om in te werken. Als platform voor zowel carrière als opleiding is MOCE een belangrijk onderdeel van de missie om technische en nautische expertise in de sector te behouden.

Ruime aandacht voor persoonlijk contact
In 2017 ging MOCE de verdieping in met een omvangrijk inhoudelijk programma waarin relevante thema’s werden uitgelicht en er ruimte was voor discussie. De meer dan 100 partners gebruikten MOCE als het platform om te laten zien waar zij als bedrijf voor staan. De ruim 3500 bezoekers konden op de beursvloer de deelnemende bedrijven spreken maar kregen eveneens de kans om aan te schuiven bij interessante Master Classes of trainingen van de desbetreffende bedrijven. Ook in de volgende editie zal er ruim aandacht zijn voor persoonlijk contact en het ‘matchen’ van bezoekers met bedrijven.

Blijf up-to-date
Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, like ons op Facebook en volg ons op Twitter.

read more >

Maritieme vacatures>

Bunker Surveyor

Bunker Surveyor

MCE Marine Surveyors B.V.

lees meer →