Wat zeggen politieke partijen over de maritieme industrie?

Over minder dan een week vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De Maritieme & Offshore Carrièrekrant dook in de programma’s om een beeld te geven van wat de verschillende politieke partijen zeggen over de maritieme industrie. Binnen het onderzoek is gekeken op welke manier de maritieme industrie terugkomt in de verkiezingsprogramma’s van de zeven grootste politieke partijen volgens de peilingen begin februari: PVV, VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA.

In het partijprogramma van de PVV wordt niet in gegaan op de maritieme industrie waardoor deze politieke partij niet opgenomen is in het onderzoek. Binnen de verkiezingsprogramma’s van de overige zes partijen ontdekte de Carrièrekrant een aantal overkoepelende thema’s die van invloed zijn op de maritieme industrie: klimaatverandering, binnenvaart, zeehavens en Defensie. Hieronder volgen de highlights van de overkoepelende thema’s. U kunt alle stellingen van de politieke partijen lezen in het onderzoek van de Maritieme & Offshore Carrièrekrant.

Klimaatverandering
Energietransitie is noodzakelijk om klimaatverandering te beperken. De scheepvaart is bij het akkoord van Parijs buitenbeschouwing gelaten. Ondanks dat zet de industrie zich op dit moment hard in om toch een duurzaamheidsslag te maken. In de programma’s van de VVD, PvdA, D66, GroenLinks en SP wordt specifiek genoemd dat de uitstoot van scheepvaart verminderd moet worden om de klimaatverandering tegen te gaan.

“Wij pleiten voor opname lucht- en scheepvaart in het wereldwijde klimaatverdrag en voor wereldwijd geldende maximumeisen aan giftige stoffen in brandstof voor lucht- en scheepvaart”, aldus de PvdA.

Vergroenen van de binnenvaart
De SP, PvdA, D66, CDA en VVD willen investeren in het vergroenen van de binnenvaart. VVD legt in het programma voornamelijk de nadruk op de investeringen om de verbindingen tussen de havens en het achterland te verbeteren, niet alleen door te kijken naar het verbeteren van vaarwegen en sluizen, maar ook door aandacht voor het personeel.

Investeringen in de havens
Brancheorganisatie Zeehavens (BOZ) liet eind januari weten dat zij een half miljard euro per jaar willen ontvangen van het Rijk om zo de structuur van de zeehavens toekomstgericht te maken. De SP, D66 en de VVD gaan in hun verkiezingsprogramma gedetailleerd in op de zeehavens en in het bijzonder de Rotterdamse Haven.  In de stellingen van D66 en VVD wordt gesproken over het streven naar een gelijk speelveld. Een onderwerp dat ook vanuit brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology werd benoemd: “We willen niet worden benadeeld door onze buren.”

Defensie
Ook de benoeming van Donald Trump heeft invloed op de Nederlandse maritieme industrie. Hij wil dat alle NAVO-landen zich houden aan de afspraak om de voorgeschreven 2% van de economie aan de krijgsmacht uit te geven. De partijen VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvdA willen meer gaan investeringen in de krijgsmacht. Dit creëert meer werkgelegenheid bij onder andere de Koninklijke Marine.

Op woensdag 15 maart kan er gestemd worden tussen 07.30 uur en 21.00 uur.

Lees het hele onderzoek in de eerste editie van 2017 in de Maritieme & Offshore Carrièrekrant.

 

 

Share this article

Follow Maritiem Nieuws.nl

Carrière>

Events>

<< Jan 2018 >>
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Tentoonstelling over Abel Tasman 

Precies 375 jaar geleden vertrok Lutjegaster Abel Tasman vanuit Batavia met twee schepen – De Heemskerck en de Zeehaen – en 110 man aan boord richting het onbekende Zuidland. Een reis die enorme ontdekkingen op zou leveren, waaronder het gebied dat later Tasmanië zou worden genoemd. In het Noordelijk Scheepvaartmuseum is van 25 november t/m 18 februari de tentoonstelling ‘Abel Tasman – Welkom aan boord!’ te zien. In de tentoonstelling wordt er terug gekeken op deze reis en wordt het leven aan boord getoond aan de hand van drie vertellers.

De ontdekkingsreizen van de Nederlanders in de 17e eeuw betekenden een grote aanslag op Portugal en Spanje die de zeehandel in handen hadden. Ook Abel Tasman werd door de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) erop uitgezonden om het  onbekende Zuidland te openen voor handel. Hij ontdekte op zijn reizen tussen 1642 en 1644 Tasmanië, Nieuw-Zeeland en Tongatapu en bracht grote delen van Australië in kaart. In ‘Abel Tasman –Welkom aan boord!’ laten drie vertellers de bezoeker kennismaken met Abel Tasmans scheepsreis met De Heemskerck. Scheepstimmerman Jacobs, navigator Visscher en barbier Haelbos vertellen over het doel van de expeditie, de verkenning van de kust en plaatsbepaling als navigator en het leven aan boord en ontmoetingen met eilandbewoners.

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum verandert de komende jaren van maritiem museum naar het historisch museum van Groningen.

 

read more >

Maritime & Offshore Career Event 28 maart 2018

De datum voor de 12e editie van het Navingo Maritime & Offshore Career Event (MOCE) is bekend: woensdag 28 maart 2018. Na intensief overleg met diverse opleidingen en bedrijven is deze datum als beste optie geselecteerd. WTC Rotterdam staat deze dag geheel in het teken van het grootste en meest complete carrière-event in de maritieme, offshore en energie sector van Europa. De organisatie, Navingo BV, verwacht ook dit jaar weer bezoekers uit binnen- en buitenland en mooie namen onder de exposanten te verwelkomen.

Investeren in de toekomst
De Nederlandse maritieme en offshore energie industrie dankt haar wereldwijde positie aan de vele innovaties die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Zonder goed opgeleid en gekwalificeerd personeel waren deze innovaties niet mogelijk geweest. Om deze positie te behouden is het belangrijk om de verschillende functies binnen de sector op alle niveaus en binnen elke carrièrefase te presenteren en te laten zien wat deze industrie zo aantrekkelijk maakt om in te werken. Als platform voor zowel carrière als opleiding is MOCE een belangrijk onderdeel van de missie om technische en nautische expertise in de sector te behouden.

Ruime aandacht voor persoonlijk contact
In 2017 ging MOCE de verdieping in met een omvangrijk inhoudelijk programma waarin relevante thema’s werden uitgelicht en er ruimte was voor discussie. De meer dan 100 partners gebruikten MOCE als het platform om te laten zien waar zij als bedrijf voor staan. De ruim 3500 bezoekers konden op de beursvloer de deelnemende bedrijven spreken maar kregen eveneens de kans om aan te schuiven bij interessante Master Classes of trainingen van de desbetreffende bedrijven. Ook in de volgende editie zal er ruim aandacht zijn voor persoonlijk contact en het ‘matchen’ van bezoekers met bedrijven.

Blijf up-to-date
Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, like ons op Facebook en volg ons op Twitter.

read more >

Maritieme vacatures>

Bunker Surveyor

Bunker Surveyor

MCE Marine Surveyors B.V.

lees meer →