Havenstrategie Moerdijk 2030 op koers

Moerdijkbrug. Foto: Rijkswaterstaat

De uitvoering van de Havenstrategie voor het Haven- en Industrieterrein Moerdijk ligt op koers. De ambitie is dat Port of Moerdijk in 2030 hét knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta is. Waarbij people, planet en profit ofwel: omgeving, milieu en economie in balans zijn. In 2016 zijn op alle terreinen flinke stappen gezet. Gemeente Moerdijk, Provincie Noord-Brabant en Havenbedrijf Moerdijk staan hiervoor aan de lat.

People
Door de garantieregeling verwelkomt dorp Moerdijk diverse nieuwe inwoners. In mei 2016 is het gebiedsplan voor het dorp afgerond. Dit is opgesteld samen met de inwoners en bevat de plannen voor het dorp tot 2025. Samen met de inwoners is inmiddels gestart met de uitvoering. De gemeente heeft stads- en dorpstafels ingericht als gesprekspartner namens een stadje of dorp, zo ook in dorp Moerdijk. De Open Dag van het haven- en industrieterrein (oktober 2016) trok meer dan 2000 bezoekers.

Het Havenschap verhoogt de bijdrage aan de Vitaliteitsregeling, geïnitieerd door een motie vanuit de gemeenteraad van Moerdijk en ondersteund door Provinciale Staten. Bij de uitvoering van de regeling spelen de genoemde stads- en dorpstafels een rol. Op het gebied van gezondheidszorg monitort de gemeente, o.a. via de GGD, de gezondheid en gezondheidsbeleving van de inwoners in relatie tot het haven- en industriegebied.

Planet
Vanaf 1 januari 2016 functioneert een vast team voor vergunningverlening, toezicht en handhaving voor Moerdijk. Het e-Nose-netwerk, dat stoffen in de lucht detecteert en vastlegt, is uitgebreid en verbonden met de bestaande netwerken in Rotterdam/Hoeksche Waard. Vanuit Duurzame Verbindingen Moerdijk heeft het Waterschap Brabantse Delta de eerste stappen gezet naar een watermanagementplan dat ook op het haven- en industrieterrein betrekking heeft. Dat plan zal de basis worden voor het waterbeheer op het terrein.

Ook in de complexere opgaven worden stappen gezet: zo wordt er samen met enkele grote bedrijven gewerkt aan een Energieprogramma. De businesscase voor één duurzame verbinding wordt uitgewerkt voor EnergywebXL. Voor de uitvoering heeft de provincie met Enexis een intentieverklaring tot samenwerking getekend. In 2017 wordt verder onderzocht welke meer ingrijpende stappen genomen moeten worden om de transities op het gebied van energie, duurzame chemie en circulaire economie verder te versnellen.

Profit
Ook wat betreft Profit zijn tastbare resultaten behaald. Het aantal shortseaverbindingen is sterk uitgebreid, de containeroverslag groeit, de uitgifte van gronden stijgt en de kavels voor logistiek op het bestaande terrein zijn volledig bezet. De omslag naar biobased chemie krijgt met de start van de proeftuin pyrolyse een impuls. Het havenbedrijf participeert in een landelijke topclusteractie gericht op de energietransitie en groene groei met behoud van verdienmogelijkheid. Er is vaart gezet achter de verbetering van de spoorverbindingen en het spoorgebruik is gegroeid met nieuwe lijnen. Daarnaast is het Havenschap Moerdijk per 1 januari 2017 omgevormd tot een NV, het Havenbedrijf Moerdijk.

Samenwerking
De uitvoering van de havenstrategie vereist samenwerking met tal van andere partijen Ook daarin zijn in 2016 stappen gezet. Met de belangrijkste partners is gesproken over de samenwerking om de uitvoering van de havenstrategie verder te borgen. In 2017 zullen hier concrete afspraken over worden gemaakt.
Dit is een gezamenlijk bericht van gemeente Moerdijk, Provincie Noord-Brabant en Havenschap Moerdijk.

De volledige rapportage 2016.

Share this article

Follow Maritiem Nieuws.nl

Carrière>

Events>

<< Jan 2018 >>
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Tentoonstelling over Abel Tasman 

Precies 375 jaar geleden vertrok Lutjegaster Abel Tasman vanuit Batavia met twee schepen – De Heemskerck en de Zeehaen – en 110 man aan boord richting het onbekende Zuidland. Een reis die enorme ontdekkingen op zou leveren, waaronder het gebied dat later Tasmanië zou worden genoemd. In het Noordelijk Scheepvaartmuseum is van 25 november t/m 18 februari de tentoonstelling ‘Abel Tasman – Welkom aan boord!’ te zien. In de tentoonstelling wordt er terug gekeken op deze reis en wordt het leven aan boord getoond aan de hand van drie vertellers.

De ontdekkingsreizen van de Nederlanders in de 17e eeuw betekenden een grote aanslag op Portugal en Spanje die de zeehandel in handen hadden. Ook Abel Tasman werd door de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) erop uitgezonden om het  onbekende Zuidland te openen voor handel. Hij ontdekte op zijn reizen tussen 1642 en 1644 Tasmanië, Nieuw-Zeeland en Tongatapu en bracht grote delen van Australië in kaart. In ‘Abel Tasman –Welkom aan boord!’ laten drie vertellers de bezoeker kennismaken met Abel Tasmans scheepsreis met De Heemskerck. Scheepstimmerman Jacobs, navigator Visscher en barbier Haelbos vertellen over het doel van de expeditie, de verkenning van de kust en plaatsbepaling als navigator en het leven aan boord en ontmoetingen met eilandbewoners.

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum verandert de komende jaren van maritiem museum naar het historisch museum van Groningen.

 

read more >

Maritime & Offshore Career Event 28 maart 2018

De datum voor de 12e editie van het Navingo Maritime & Offshore Career Event (MOCE) is bekend: woensdag 28 maart 2018. Na intensief overleg met diverse opleidingen en bedrijven is deze datum als beste optie geselecteerd. WTC Rotterdam staat deze dag geheel in het teken van het grootste en meest complete carrière-event in de maritieme, offshore en energie sector van Europa. De organisatie, Navingo BV, verwacht ook dit jaar weer bezoekers uit binnen- en buitenland en mooie namen onder de exposanten te verwelkomen.

Investeren in de toekomst
De Nederlandse maritieme en offshore energie industrie dankt haar wereldwijde positie aan de vele innovaties die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Zonder goed opgeleid en gekwalificeerd personeel waren deze innovaties niet mogelijk geweest. Om deze positie te behouden is het belangrijk om de verschillende functies binnen de sector op alle niveaus en binnen elke carrièrefase te presenteren en te laten zien wat deze industrie zo aantrekkelijk maakt om in te werken. Als platform voor zowel carrière als opleiding is MOCE een belangrijk onderdeel van de missie om technische en nautische expertise in de sector te behouden.

Ruime aandacht voor persoonlijk contact
In 2017 ging MOCE de verdieping in met een omvangrijk inhoudelijk programma waarin relevante thema’s werden uitgelicht en er ruimte was voor discussie. De meer dan 100 partners gebruikten MOCE als het platform om te laten zien waar zij als bedrijf voor staan. De ruim 3500 bezoekers konden op de beursvloer de deelnemende bedrijven spreken maar kregen eveneens de kans om aan te schuiven bij interessante Master Classes of trainingen van de desbetreffende bedrijven. Ook in de volgende editie zal er ruim aandacht zijn voor persoonlijk contact en het ‘matchen’ van bezoekers met bedrijven.

Blijf up-to-date
Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, like ons op Facebook en volg ons op Twitter.

read more >

Maritieme vacatures>

Bunker Surveyor

Bunker Surveyor

MCE Marine Surveyors B.V.

lees meer →