VIDEO: Jaaroverzicht Havenbedrijf Rotterdam

Calandkanaal Foto: Eric Bakker

De omzet van het Havenbedrijf is vorig jaar met 2,6% gestegen tot € 676,9 miljoen. Belangrijkste oorzaak hiervan is een stijging van de overslag van goederen met 4,9% waardoor het Havenbedrijf meer havengeld ontving. De winst daalde met 1,7% tot € 211,6 miljoen door het afkopen van een langlopende lening. De opgebouwde schuld voor de aanleg van Maasvlakte 2 is hierdoor afgenomen.

Financieel directeur Paul Smits: “Onze financiële positie ontwikkelt zich in positieve zin. De kasstroom is na de aanleg van Maasvlakte 2 voor het tweede jaar op rij positief, waardoor we kunnen blijven investeren in de haven en tegelijkertijd onze schuldpositie kunnen verlichten. Dat onze inkomsten minder toenemen dan de overslag laat zien dat we ons inspannen Rotterdam aantrekkelijk te houden voor het bedrijfsleven.”

De twee belangrijkste inkomstenbronnen van het Havenbedrijf zijn de verhuur van terreinen en het zeehavengeld dat schepen betalen bij een bezoek aan de haven. De inkomsten uit de verhuur van terreinen stegen met € 3,3 miljoen (+1,0%) tot € 340,8 miljoen. Dit is de optelsom van enerzijds de uitgifte van een terrein aan Sif – Verbrugge op Maasvlakte 2, indexering van contracten en verlenging van contracten tegen herziene prijzen en anderzijds de beëindiging van het contract met Shtandart waardoor het Havenbedrijf een terrein terugkreeg. De havengelden namen minder toe dan de overslag (+4,9%) en stegen met € 10,3 miljoen (+3,4%) tot € 316,5 miljoen. Het Havenbedrijf gaf milieuvriendelijke schepen € 3,8 miljoen korting op het havengeld. In totaal namen de bedrijfsopbrengsten toe met € 17,1 miljoen (+2,6%) tot € 676,9 miljoen.

De operationele kosten stegen 3,3% tot € 133,6 miljoen, vooral door toename van de kosten voor beheer en onderhoud van haveninfrastructuur en door investeringen in innovatie zoals PortXL en SmartPort. De kosten voor interne bedrijfsvoering bleven stabiel. Het resultaat uit deelnemingen bedroeg € 8,9 miljoen, ruim 50% meer dan het jaar ervoor. De omvang van deze post wordt vooral bepaald door de succesvolle deelneming in de haven van Sohar (Oman). Voor het afkopen van een lening betaalde het Havenbedrijf eenmalig € 19,2 miljoen euro. Dit is de belangrijkste reden waarom de winst over 2015 1,7% afnam tot € 211,6 miljoen.

€ 91 miljoen dividend
Conform de bestaande langlopende afspraken stelt het Havenbedrijf aan de aandeelhouders, de gemeente Rotterdam (70,83%) en de Staat (29,17%), voor om over 2015 € 91,0 miljoen (+2,0%) dividend uit te keren; € 64,5 miljoen aan de gemeente en € 26,5 miljoen aan de Staat.

Investeringen versus vennootschapsbelasting
Het Havenbedrijf heeft als missie om economische en maatschappelijke waarde te creëren door samen met klanten en stakeholders duurzame groei te realiseren. Het Havenbedrijf gebruikt de winst die ze maakt dan ook om, afgezien van het afbetalen van schulden en het uitkeren van dividend, te investeren in de ontwikkeling van de haven. In 2015 werd onder andere geïnvesteerd in nieuwe boeien en palen in het Caland- en Hartelkanaal, de aanleg van de LNG Breakbulk terminal, kademuren voor UWT en Sif – Verbrugge, een steiger voor LBC en herontwikkeling van RDM Rotterdam. In totaal investeerde het Havenbedrijf vorig jaar € 151,1 miljoen tegenover € 189,4 miljoen in het jaar ervoor.

De komende jaren is de investeringsportefeuille goed gevuld met projecten als het omleggen van ca. 4 km van de Havenspoorlijn via de Theemsweg. Dit is openbare infrastructuur waaraan het Havenbedrijf een kleine € 100 miljoen gaat bijdragen. In concurrerende havens in omliggende landen betaalt de overheid dit soort publieke infrastructuur. Het is daarom extra zuur dat de Europese Commissie besloten heeft dat het Havenbedrijf vanaf 1 januari 2017 vennootschapsbelasting moet gaan betalen. Het Havenbedrijf overweegt in beroep te gaan tegen dit besluit omdat het indruist tegen het principe dat er binnen Europa een gelijk speelveld moet zijn.

Geïntegreerd jaarverslag
Sinds 2009 integreert het Havenbedrijf haar financiële jaarverslag en het MVO-verslag, omdat maatschappelijk verantwoord ondernemen is ingebed in de onderneming. Voor het zesde achtereenvolgende jaar heeft Ernst & Young Accountants LLP een gecombineerde controleverklaring  afgegeven voor het jaarverslag. Het verslag is in overeenstemming met de nieuwe G4-richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving van Global Reporting Initiative. Sinds 2009 wordt het jaarverslag niet meer gedrukt en verschijnt het alleen nog op de website.

Meer… Jaarverslag,  Port of Rotterdam 

Share this article

Follow Maritiem Nieuws.nl

Gepubliceerd op March 1, 2016

Carrière>

Events>

<< Jan 2018 >>
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Tentoonstelling over Abel Tasman 

Precies 375 jaar geleden vertrok Lutjegaster Abel Tasman vanuit Batavia met twee schepen – De Heemskerck en de Zeehaen – en 110 man aan boord richting het onbekende Zuidland. Een reis die enorme ontdekkingen op zou leveren, waaronder het gebied dat later Tasmanië zou worden genoemd. In het Noordelijk Scheepvaartmuseum is van 25 november t/m 18 februari de tentoonstelling ‘Abel Tasman – Welkom aan boord!’ te zien. In de tentoonstelling wordt er terug gekeken op deze reis en wordt het leven aan boord getoond aan de hand van drie vertellers.

De ontdekkingsreizen van de Nederlanders in de 17e eeuw betekenden een grote aanslag op Portugal en Spanje die de zeehandel in handen hadden. Ook Abel Tasman werd door de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) erop uitgezonden om het  onbekende Zuidland te openen voor handel. Hij ontdekte op zijn reizen tussen 1642 en 1644 Tasmanië, Nieuw-Zeeland en Tongatapu en bracht grote delen van Australië in kaart. In ‘Abel Tasman –Welkom aan boord!’ laten drie vertellers de bezoeker kennismaken met Abel Tasmans scheepsreis met De Heemskerck. Scheepstimmerman Jacobs, navigator Visscher en barbier Haelbos vertellen over het doel van de expeditie, de verkenning van de kust en plaatsbepaling als navigator en het leven aan boord en ontmoetingen met eilandbewoners.

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum verandert de komende jaren van maritiem museum naar het historisch museum van Groningen.

 

read more >

Maritime & Offshore Career Event 28 maart 2018

De datum voor de 12e editie van het Navingo Maritime & Offshore Career Event (MOCE) is bekend: woensdag 28 maart 2018. Na intensief overleg met diverse opleidingen en bedrijven is deze datum als beste optie geselecteerd. WTC Rotterdam staat deze dag geheel in het teken van het grootste en meest complete carrière-event in de maritieme, offshore en energie sector van Europa. De organisatie, Navingo BV, verwacht ook dit jaar weer bezoekers uit binnen- en buitenland en mooie namen onder de exposanten te verwelkomen.

Investeren in de toekomst
De Nederlandse maritieme en offshore energie industrie dankt haar wereldwijde positie aan de vele innovaties die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Zonder goed opgeleid en gekwalificeerd personeel waren deze innovaties niet mogelijk geweest. Om deze positie te behouden is het belangrijk om de verschillende functies binnen de sector op alle niveaus en binnen elke carrièrefase te presenteren en te laten zien wat deze industrie zo aantrekkelijk maakt om in te werken. Als platform voor zowel carrière als opleiding is MOCE een belangrijk onderdeel van de missie om technische en nautische expertise in de sector te behouden.

Ruime aandacht voor persoonlijk contact
In 2017 ging MOCE de verdieping in met een omvangrijk inhoudelijk programma waarin relevante thema’s werden uitgelicht en er ruimte was voor discussie. De meer dan 100 partners gebruikten MOCE als het platform om te laten zien waar zij als bedrijf voor staan. De ruim 3500 bezoekers konden op de beursvloer de deelnemende bedrijven spreken maar kregen eveneens de kans om aan te schuiven bij interessante Master Classes of trainingen van de desbetreffende bedrijven. Ook in de volgende editie zal er ruim aandacht zijn voor persoonlijk contact en het ‘matchen’ van bezoekers met bedrijven.

Blijf up-to-date
Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, like ons op Facebook en volg ons op Twitter.

read more >

Maritieme vacatures>

Bunker Surveyor

Bunker Surveyor

MCE Marine Surveyors B.V.

lees meer →