Rijkswaterstaat verbetert bereikbaarheid Eemshaven

Rijkswaterstaat kan starten met de aanbesteding van het verruimen van de vaarweg Eemshaven-Noordzee. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar uitspraak van 5 augustus 2015 het tracébesluit voor het verruimen van de vaarweg Eemshaven-Noordzee met een kleine aanpassing in stand gelaten. Daarmee zijn de planologische procedures afgerond en kan de bereikbaarheid van de Eemshaven worden verbeterd.

Verbeteren bereikbaarheid Eemshaven
Het beleid rond de Eemshaven is erop gericht energiegerelateerde bedrijvigheid mogelijk te maken. Daarom is het noodzakelijk de vaarweg geschikt te maken voor schepen met een maximale diepgang van 14 meter.

Rekening houden met de natuur
Bij de verruiming gaat Rijkswaterstaat met de grootste zorgvuldigheid om met de kwetsbare natuur in het gebied. Bij het baggeren van de keileem uit de vaargeul wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde dieplepelen, een kraan met een grote bak waarmee keileem wordt afgegraven. Dit zorgt voor zo min mogelijk vertroebeling van het water. Ook wordt er afstand bewaard tot rustende zeehonden en ruiende eidereenden. De Raad van State heeft bepaald dat op een van de verspreidingslocaties de duur waarop niet mag worden verspreid met een maand wordt verlengd. Het is niet toegestaan om deze locatie te gebruiken van begin juni tot en met eind september in plaats van begin juni tot en met eind augustus, zoals het tracébesluit aanvankelijk bepaalde. Dit om verstoring van ruiende eidereenden te voorkomen.

Onderzoek naar mogelijkheden voor hergebruik materialen
Rijkswaterstaat kijkt bij de verruiming ook of er vrijkomende materialen kunnen worden hergebruikt. Zo wordt onderzocht of gebaggerd zand en keileem bruikbaar zijn voor de geplande dijkversterking Eemshaven – Delfzijl en aanleg van een kwelderlandschap en vogelbroedgebied voor de kust van Delfzijl (Marconi).

Aandacht voor veiligheid en vlotte scheepvaart
Er wordt rekening houden met de natuurlijke ligging van de huidige vaarweg om zo min mogelijk te baggeren bij verbreding en verdieping. Naast de verruiming van de vaarweg worden passeerstroken en een nieuwe keerplaats gerealiseerd en wordt een nieuwe incidentele ligplaats aangewezen. Daarnaast worden veiligheid en vlot scheepvaartverkeer gewaarborgd door toepassing van Vessel Traffic Management (VTM). Het VTM maakt geen onderdeel uit van het Tracébesluit. Tevens  is een nieuw meetpunt (meetpaal) gerealiseerd om actuele nautische gegevens te verzamelen.

Planning en realisatie
Naar verwachting start dit najaar de aanbesteding, zodat het project begin volgend jaar kan worden gegund. De start van de werkzaamheden staat gepland in het voorjaar van 2016. Eind 2017 dient de verruiming gereed te zijn. De bereikbaarheid van de Eemshaven en de havens van Delfzijl en Emden blijft tijdens de werkzaamheden gewaarborgd.

Share this article

Follow Maritiem Nieuws.nl

Carrière>

Events>

<< May 2019 >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navingo Career Event donderdag 23 mei in het RDM Rotterdam

Het Navingo Career Event voor de maritieme, offshore en energie sector vindt dit jaar plaats in de RDM Rotterdam Onderzeebootloods op donderdag 23 mei. Het Navingo Career Event is het platform waar carrière en ontwikkeling in de maritieme, offshore en energie industrie centraal staan. In samenwerking met de bedrijven, brancheverenigingen, opleidingsinstituten en studieverenigingen laat de organisatie zien wat deze sector allemaal te bieden heeft. Juist nu. “We moeten met elkaar de ambities van de energietransitie gaan realiseren. En daar zijn professionals van elk niveau voor nodig. Gezamenlijk willen wij de verantwoordelijkheid nemen en zowel studenten en starters als (young) professionals infomeren en enthousiasmeren over de mogelijkheden”, aldus Anne Visser van Navingo.

Er komen ruim 100 exposanten uit de maritieme, offshore en energie sector naar het Navingo Career Event en het event trekt zo’n 3000 bezoekers.

Ontmoetingsplek met een inhoudelijk programma

Het Navingo Career Event is meer dan alleen een plek waar bedrijven en werkzoekenden elkaar ontmoeten. “We creëren nog steeds een informele ontmoetingsplek tussen actief en latent werkzoekenden en bedrijven uit de sector, en we bieden bezoekers ook een inhoudelijk programma aan met sessies, presentaties en trainingen”, gaat Visser verder. “Met thema’s als carrièreplanning, duurzame inzetbaarheid en de energietransitie willen wij bezoekers bewust maken en informeren over hun volgende carrièrestap.”

Dit maakt een bezoek aan het event interessant voor iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging en voor (young) professionals die op de hoogte willen zijn van de huidige ontwikkelingen.

read more >

Navingo Career Event donderdag 23 mei in RDM Rotterdam

Het Navingo Career Event voor de maritieme, offshore en energie sector vindt dit jaar plaats in de RDM Rotterdam Onderzeebootloods op donderdag 23 mei. Het Navingo Career Event is het platform waar carrière en ontwikkeling in de maritieme, offshore en energie industrie centraal staan. In samenwerking met de bedrijven, brancheverenigingen, opleidingsinstituten en studieverenigingen laat de organisatie zien wat deze sector allemaal te bieden heeft. Juist nu. “We moeten met elkaar de ambities van de energietransitie gaan realiseren. En daar zijn professionals van elk niveau voor nodig. Gezamenlijk willen wij de verantwoordelijkheid nemen en zowel studenten en starters als (young) professionals infomeren en enthousiasmeren over de mogelijkheden”, aldus Anne Visser van Navingo.

Er komen ruim 100 exposanten uit de maritieme, offshore en energie sector naar het Navingo Career Event en het event trekt zo’n 3000 bezoekers.

Ontmoetingsplek met een inhoudelijk programma

Het Navingo Career Event is meer dan alleen een plek waar bedrijven en werkzoekenden elkaar ontmoeten. “We creëren nog steeds een informele ontmoetingsplek tussen actief en latent werkzoekenden en bedrijven uit de sector, en we bieden bezoekers ook een inhoudelijk programma aan met sessies, presentaties en trainingen”, gaat Visser verder. “Met thema’s als carrièreplanning, duurzame inzetbaarheid en de energietransitie willen wij bezoekers bewust maken en informeren over hun volgende carrièrestap.”

Dit maakt een bezoek aan het event interessant voor iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging en voor (young) professionals die op de hoogte willen zijn van de huidige ontwikkelingen.

read more >

Navingo Career Event donderdag 23 mei in RDM Rotterdam

Het Navingo Career Event voor de maritieme, offshore en energie sector vindt dit jaar plaats in de RDM Rotterdam Onderzeebootloods op donderdag 23 mei. Het Navingo Career Event is het platform waar carrière en ontwikkeling in de maritieme, offshore en energie industrie centraal staan. In samenwerking met de bedrijven, brancheverenigingen, opleidingsinstituten en studieverenigingen laat de organisatie zien wat deze sector allemaal te bieden heeft. Juist nu. “We moeten met elkaar de ambities van de energietransitie gaan realiseren. En daar zijn professionals van elk niveau voor nodig. Gezamenlijk willen wij de verantwoordelijkheid nemen en zowel studenten en starters als (young) professionals infomeren en enthousiasmeren over de mogelijkheden”, aldus Anne Visser van Navingo.

Er komen ruim 100 exposanten uit de maritieme, offshore en energie sector naar het Navingo Career Event en het event trekt zo’n 3000 bezoekers.

Ontmoetingsplek met een inhoudelijk programma
Het Navingo Career Event is meer dan alleen een plek waar bedrijven en werkzoekenden elkaar ontmoeten. “We creëren nog steeds een informele ontmoetingsplek tussen actief en latent werkzoekenden en bedrijven uit de sector, en we bieden bezoekers ook een inhoudelijk programma aan met sessies, presentaties en trainingen”, gaat Visser verder. “Met thema’s als carrièreplanning, duurzame inzetbaarheid en de energietransitie willen wij bezoekers bewust maken en informeren over hun volgende carrièrestap.”

Dit maakt een bezoek aan het event interessant voor iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging en voor (young) professionals die op de hoogte willen zijn van de huidige ontwikkelingen.

read more >