Natuurmaatregelen in Eemshaven: goed voor ecologie en economie!

Welke resultaten heeft vijf jaar natuuronderzoek in en rond de Eemshaven opgeleverd? Daarover gaat het symposium “ Omdat de natuur ons lief is” op donderdag 5 maart. Diverse prominente sprekers uit het bedrijfsleven en van onderzoekbureaus kijken niet alleen terug op de aanpak, maar ook op wat deze maatregelen opleveren voor de nabije toekomst.

In 2008 zijn Groningen Seaports, Nuon en RWE in de Eemshaven gestart met grootschalige werkzaamheden om een tweetal nieuwe energiecentrales te realiseren. Om mogelijke negatieve effecten op de natuur zoveel mogelijk te voorkomen en/of te verminderen, zijn diverse natuurmaatregelen genomen.

Natuurmaatregelen
Zo werd in een gezamenlijk traject  50 hectare landbouwgrond in de Emmapolder, aan weerszijden van het al bestaande natuurgebied Ruidhorn, en 23 hectare buitendijkse kwelder ingericht als natuurgebied. Dit is gedaan voor de vogels die eerder gebruikmaakten van de Eemshaven. Daarnaast werd door de uitkoop van 11 garnalenvissers, eveneens in 2008, de Dollard gesloten voor de garnalenvisserij. Naar verwachting zou dat de kwaliteit van een groot oppervlak aan wadbodem kunnen verbeteren.

Natuuronderzoek
Vervolgens is tijdens de bouw- in de periode 2009-2014 – ‘de natuur’ uitgebreid gevolgd. Het doel was het meten van de gevolgen van de bouwactiviteiten op de natuur in en rond de Eemshaven. Uiteraard is ook gekeken naar de effecten van de getroffen natuurmaatregelen, waaronder het volledig nieuw aangelegde natuurgebied Ruidhorn.

Resultaten
De resultaten zijn divers. Zo hebben de aantallen  wadvogels zich na de bouwwerkzaamheden volledig hersteld rondom de Eemshaven. Tijdens de bouwwerkzaamheden zijn deze wadvogels tijdelijk verhuisd naar andere kwelders in de buurt. Nu de bouwwerkzaamheden zijn afgerond, zijn ze weer in oorspronkelijke aantallen terug op hun favoriete plek nabij de Eemshaven. De scholeksters zijn niet alleen sterk toegenomen in het natuurgebied, maar keerden ook weer terug in de

Eemshaven. Opvallend is het aantal broedvogels dat in 5 jaar tijd in het natuurgebied is vervijftigvoudigd, waarbij de toename van de kluut verrassend is. Deze soort broedde er met 1 paar in 2009, 43 paren in 2010 en wel 250 paren in 2013.  Bruinvissen zijn het hele jaar door gesignaleerd in het Eems-estuarium, ze komen echter in kleine aantallen voor. Effecten van de bouwactiviteiten op de bruinvis zijn niet aangetoond.

Er kon geen relatie worden gelegd tussen de uitkoop van de garnalenvisserij in de Dollard en het herstel van het bodemleven in de Dollard. Daarvoor is het gebied te dynamisch en zijn meer factoren van belang. De dichtheid van mosdiertjes is de laatste jaren wel verdubbeld.

Ook is er geen verband aangetoond tussen de bouwwerkzaamheden in de Eemshaven en de effecten op de gewone zeehonden in het Eems-estuarium. Wel is de populatie zeehonden in de periode van de bouwwerkzaamheden gestegen, net als in de rest van de Waddenzee.

De uitgebreide onderzoeksrapportages zijn samengevat in een boek dat op het symposium wordt aangeboden. De volledige rapportages zijn in te zien op www.omdatdenatuuronsliefis.nl

Meer… Groningen Seaports

 

Share this article

Follow Maritiem Nieuws.nl

Carrière>

Events>

<< May 2019 >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navingo Career Event donderdag 23 mei in het RDM Rotterdam

Het Navingo Career Event voor de maritieme, offshore en energie sector vindt dit jaar plaats in de RDM Rotterdam Onderzeebootloods op donderdag 23 mei. Het Navingo Career Event is het platform waar carrière en ontwikkeling in de maritieme, offshore en energie industrie centraal staan. In samenwerking met de bedrijven, brancheverenigingen, opleidingsinstituten en studieverenigingen laat de organisatie zien wat deze sector allemaal te bieden heeft. Juist nu. “We moeten met elkaar de ambities van de energietransitie gaan realiseren. En daar zijn professionals van elk niveau voor nodig. Gezamenlijk willen wij de verantwoordelijkheid nemen en zowel studenten en starters als (young) professionals infomeren en enthousiasmeren over de mogelijkheden”, aldus Anne Visser van Navingo.

Er komen ruim 100 exposanten uit de maritieme, offshore en energie sector naar het Navingo Career Event en het event trekt zo’n 3000 bezoekers.

Ontmoetingsplek met een inhoudelijk programma

Het Navingo Career Event is meer dan alleen een plek waar bedrijven en werkzoekenden elkaar ontmoeten. “We creëren nog steeds een informele ontmoetingsplek tussen actief en latent werkzoekenden en bedrijven uit de sector, en we bieden bezoekers ook een inhoudelijk programma aan met sessies, presentaties en trainingen”, gaat Visser verder. “Met thema’s als carrièreplanning, duurzame inzetbaarheid en de energietransitie willen wij bezoekers bewust maken en informeren over hun volgende carrièrestap.”

Dit maakt een bezoek aan het event interessant voor iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging en voor (young) professionals die op de hoogte willen zijn van de huidige ontwikkelingen.

read more >

Navingo Career Event donderdag 23 mei in RDM Rotterdam

Het Navingo Career Event voor de maritieme, offshore en energie sector vindt dit jaar plaats in de RDM Rotterdam Onderzeebootloods op donderdag 23 mei. Het Navingo Career Event is het platform waar carrière en ontwikkeling in de maritieme, offshore en energie industrie centraal staan. In samenwerking met de bedrijven, brancheverenigingen, opleidingsinstituten en studieverenigingen laat de organisatie zien wat deze sector allemaal te bieden heeft. Juist nu. “We moeten met elkaar de ambities van de energietransitie gaan realiseren. En daar zijn professionals van elk niveau voor nodig. Gezamenlijk willen wij de verantwoordelijkheid nemen en zowel studenten en starters als (young) professionals infomeren en enthousiasmeren over de mogelijkheden”, aldus Anne Visser van Navingo.

Er komen ruim 100 exposanten uit de maritieme, offshore en energie sector naar het Navingo Career Event en het event trekt zo’n 3000 bezoekers.

Ontmoetingsplek met een inhoudelijk programma

Het Navingo Career Event is meer dan alleen een plek waar bedrijven en werkzoekenden elkaar ontmoeten. “We creëren nog steeds een informele ontmoetingsplek tussen actief en latent werkzoekenden en bedrijven uit de sector, en we bieden bezoekers ook een inhoudelijk programma aan met sessies, presentaties en trainingen”, gaat Visser verder. “Met thema’s als carrièreplanning, duurzame inzetbaarheid en de energietransitie willen wij bezoekers bewust maken en informeren over hun volgende carrièrestap.”

Dit maakt een bezoek aan het event interessant voor iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging en voor (young) professionals die op de hoogte willen zijn van de huidige ontwikkelingen.

read more >

Navingo Career Event donderdag 23 mei in RDM Rotterdam

Het Navingo Career Event voor de maritieme, offshore en energie sector vindt dit jaar plaats in de RDM Rotterdam Onderzeebootloods op donderdag 23 mei. Het Navingo Career Event is het platform waar carrière en ontwikkeling in de maritieme, offshore en energie industrie centraal staan. In samenwerking met de bedrijven, brancheverenigingen, opleidingsinstituten en studieverenigingen laat de organisatie zien wat deze sector allemaal te bieden heeft. Juist nu. “We moeten met elkaar de ambities van de energietransitie gaan realiseren. En daar zijn professionals van elk niveau voor nodig. Gezamenlijk willen wij de verantwoordelijkheid nemen en zowel studenten en starters als (young) professionals infomeren en enthousiasmeren over de mogelijkheden”, aldus Anne Visser van Navingo.

Er komen ruim 100 exposanten uit de maritieme, offshore en energie sector naar het Navingo Career Event en het event trekt zo’n 3000 bezoekers.

Ontmoetingsplek met een inhoudelijk programma
Het Navingo Career Event is meer dan alleen een plek waar bedrijven en werkzoekenden elkaar ontmoeten. “We creëren nog steeds een informele ontmoetingsplek tussen actief en latent werkzoekenden en bedrijven uit de sector, en we bieden bezoekers ook een inhoudelijk programma aan met sessies, presentaties en trainingen”, gaat Visser verder. “Met thema’s als carrièreplanning, duurzame inzetbaarheid en de energietransitie willen wij bezoekers bewust maken en informeren over hun volgende carrièrestap.”

Dit maakt een bezoek aan het event interessant voor iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging en voor (young) professionals die op de hoogte willen zijn van de huidige ontwikkelingen.

read more >