Haven Rotterdam laat kleine toename overslag zien

De haven van Rotterdam heeft over de afgelopen drie kwartalen 0,3% meer goederen overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar. “Op een enkel segment na doet de haven het vrij goed. Vooral de toename van containers met 4% is opvallend. Vanaf maart gemiddeld zelfs 6%. Het maakt nog eens duidelijk dat we de nieuwe terminals op Maasvlakte 2 hard nodig hebben om verder te groeien. Ook de toename van de overslag van overig stukgoed met maar liefst 31% springt in het oog. Echter vooral de minerale olieproducten blijven met -11% behoorlijk achter ten opzichte van vorig jaar”, aldus Allard Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam.

Nat massagoed
Ruwe olie (+2%) zit iets boven het, overigens lage, niveau van 2013. Europese raffinaderijen kennen een lage bezettingsgraad omdat de vraag naar sommige olieproducten laag is en de concurrentie op de wereldmarkt stevig. Minerale olieproducten (-11%) en overig nat massagoed (-9%), vooral grondstoffen voor de chemie, blijven duidelijk achter. Oorzaken moeten gezocht worden in de moeilijke positie van de chemie in Europa, lagere (re-)export van stookolie naar het Verre Oosten, de beperkte economische groei in Europa en toenemende concurrentie door ingebruikname van nieuwe terminals in andere havens. De overslag van LNG is in omvang nog beperkt maar wel meer dan verdubbeld (+137%). Het gaat vooral om in Scandinavië geproduceerd gas dat via Rotterdam zijn weg naar de wereldmarkt vindt.

Droog massagoed
Binnen het segment droog massagoed is de overslag van ijzererts en schroot gedaald (-5%) door onderhoud van een grote hoogoven in Duitsland en daling van het transhipmentvolume. De overslag van kolen is toegenomen (+6%) door het verschuiven van aanvoer van cokeskolen voor hoogovens in Duitsland vanuit andere havens naar Rotterdam en door het opstarten van nieuwe kolencentrales in Duitsland en het proefdraaien van de nieuwe centrales op de Maasvlakte. De toename van energiekolen werd afgevlakt door de opwekking van duurzame energie in de zomermaanden. De overslag van agribulk is fors toegenomen (+26%), onder andere door meer import van soja en meer export van tarwe. De overslag van overig droog massagoed nam toe (+7%). Het gaat onder andere om materialen voor de bouw, grondstoffen voor de industrie en biomassa.

Containers en breakbulk
Het containerverkeer nam toe (+4%), ondanks congestie deze zomer op de Maasvlakte waardoor een aantal schepen uitweek naar Antwerpen. De eerste twee maanden van het jaar bleef de containeroverslag nog achter. In de periode van maart tot en met september is de overslag gemiddeld echter 6% hoger dan vorig jaar. Het voorzichtige economisch herstel is de belangrijkste oorzaak van deze positieve cijfers.

Containerverkeer bestaat uit het deepsea-segment (van en naar andere continenten, +6%), feederverkeer (het voor- en natransport van deepsea containers, -2%) en shortsea (vertrekpunt en bestemming binnen Europa, +4%). De overslag van lading uit het Verre Oosten liet, mede door het omleiden van schepen naar Antwerpen, in het derde kwartaal een kleine dip zien, terwijl lading van en naar Noord- en Zuid-Amerika toenam. In 2013 verloor Rotterdam feederlading voor het Baltisch gebied aan Hamburg. Die is nu weer grotendeels terug in Rotterdam vanwege congestie in Hamburg, maar ook omdat rederijen vooruitlopend op de opening van terminals op Maasvlakte 2 lading naar Rotterdam verschuiven. De sterke Britse economie is grotendeels verantwoordelijk voor de groei van het shortsea verkeer.

Ook het roll-on/roll-off verkeer nam toe (+8%) door de opleving van de Britse economie. Overig stukgoed, een segment waar de haven sterk op inzet omdat het relatief veel toegevoegde waarde oplevert, nam zeer fors toe (+31%), onder andere doordat meer staal de haven passeerde en meer lading voor de offshore industrie werd overgeslagen.

Meer… Havenbedrijf Rotterdam

Share this article

Follow Maritiem Nieuws.nl

Carrière>

Events>

<< Dec 2019 >>
MTWTFSS
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Geen evenementen Geen evenementen