TenneT ook netbeheerder op zee in Nederland

TenneT ook netbeheerder op zee in Nederland
– TenneT verwelkomt aanwijzing als netbeheerder op zee door kabinet
– Gestructureerde aanpak, planning en standaardisatie zorgen voor benodigde kostenbesparing en haalbaarheid doelstellingen SER Energieakkoord
– TenneT’s net op zee: toekomstbestendig en minder impact op leefomgeving

Elektriciteitstransporteur TenneT verwelkomt de aanwijzing door het kabinet van TenneT als netbeheerder op zee. TenneT CEO, Mel Kroon:
“TenneT levert graag haar bijdrage aan de energietransitie in Nederland door een toekomstbestendig net op zee te realiseren. Een gecoördineerde aansluiting van windparken op zee leidt tot lagere maatschappelijke kosten en een kleinere impact op de leefomgeving. De gekozen, gestructureerde aanpak is op vele fronten beter dan het realiseren van individuele aansluitingen. Door de investeringen in offshore infrastructuur bij TenneT te bundelen, ontstaan synergievoordelen zoals voordelige financiering, inkoopvoordeel, standaardisatievoordeel en voordeel door kennisontwikkeling. TenneT zal daarbij samenwerken met alle relevante partijen, onder andere natuurlijk de windparkontwikkelaars.”

TenneTopzee2014.2

Een elektriciteitsnet op zee is nodig voor het aansluiten van offshore windenergie op het landelijk transportnet. Het kabinet heeft haar besluit hierover in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht.

TenneT gaat de aansluiting verzorgen van 3.450 MW (megawatt) aan windparken die volgens het SER Energieakkoord tot en met 2023 op de Noordzee gebouwd moeten worden. De stroomopbrengst hiervan komt ongeveer overeen met het jaarlijkse stroomgebruik van 1 miljoen huishoudens, bijna 1/7 van het totale aantal huishoudens in Nederland.

Direct aan de slag
Op basis van het kabinetsbesluit gaat TenneT nu al aan de slag met de voorbereidingen. Om de Nederlandse doelstellingen te halen – 14 % duurzame energieproductie in 2020 en 16% in 2023 – mag geen tijd verloren gaan. De Nederlandse overheid zal op korte termijn bekend maken op welke locaties de windparken gebouwd kunnen worden en ook aangeven in welke volgorde die locaties benut gaan worden. Op basis van deze routekaart zal TenneT tot een offshore netplanning komen.

Kostenbesparing door ‘hub-technologie’
TenneT wil gebruik maken van wisselstroom-technologie met grote gestandaardiseerde verzamelplatforms waar de windparken direct op kunnen aansluiten. Hiermee worden kosten bespaard door schaalvoordelen en het minimaliseren van het aantal platforms waar windparken op kunnen ‘inpluggen’. De platforms zullen ook fungeren als hubs om in de toekomst verder op zee gelegen windparken op een economische manier te ontsluiten.
TenneT doet dit nadrukkelijk met een lange termijn visie waarbij verdere ontwikkeling van de Noordzee op het gebied van energie ook na 2023 wordt meegenomen.

Expert wind op zee
In Duitsland heeft TenneT veel ervaring, kennis en kunde opgedaan met het aansluiten van offshore windenergie. Tot 2020 realiseert TenneT in Duitsland al minimaal 7.100 MW aan aansluitcapaciteit voor windparken op zee. Daarmee loopt TenneT voor op zowel de Duitse doelstellingen van de Duitse regering als de bouw van de offshore windparken.
In Duitsland wordt, vanwege de grote afstand tot de kust, meestal gebruik gemaakt van gelijkstroom (HVDC; High Voltage Direct Current) technologie met offshore convertorplatforms. De door TenneT geïnstalleerde platforms in de Duitse Noordzee zijn de eerste die wereldwijd zijn geplaatst. In Nederland is de duurdere HVDC-techniek niet nodig, omdat de windparken dichter bij de kust komen te liggen.
De uitgebreide ervaring met wind op zee in Duitsland en de aanwijzing van TenneT als netbeheerder op zee in Nederland maakt TenneT tot de mondiale expert in het aansluiten van offshore windenergie.

Meer… TenneT

Share this article

Follow Maritiem Nieuws.nl

Carrière>

Events>

<< Apr 2019 >>
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Navingo Career Event donderdag 23 mei in het RDM Rotterdam

Het Navingo Career Event voor de maritieme, offshore en energie sector vindt dit jaar plaats in de RDM Rotterdam Onderzeebootloods op donderdag 23 mei. Het Navingo Career Event is het platform waar carrière en ontwikkeling in de maritieme, offshore en energie industrie centraal staan. In samenwerking met de bedrijven, brancheverenigingen, opleidingsinstituten en studieverenigingen laat de organisatie zien wat deze sector allemaal te bieden heeft. Juist nu. “We moeten met elkaar de ambities van de energietransitie gaan realiseren. En daar zijn professionals van elk niveau voor nodig. Gezamenlijk willen wij de verantwoordelijkheid nemen en zowel studenten en starters als (young) professionals infomeren en enthousiasmeren over de mogelijkheden”, aldus Anne Visser van Navingo.

Er komen ruim 100 exposanten uit de maritieme, offshore en energie sector naar het Navingo Career Event en het event trekt zo’n 3000 bezoekers.

Ontmoetingsplek met een inhoudelijk programma

Het Navingo Career Event is meer dan alleen een plek waar bedrijven en werkzoekenden elkaar ontmoeten. “We creëren nog steeds een informele ontmoetingsplek tussen actief en latent werkzoekenden en bedrijven uit de sector, en we bieden bezoekers ook een inhoudelijk programma aan met sessies, presentaties en trainingen”, gaat Visser verder. “Met thema’s als carrièreplanning, duurzame inzetbaarheid en de energietransitie willen wij bezoekers bewust maken en informeren over hun volgende carrièrestap.”

Dit maakt een bezoek aan het event interessant voor iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging en voor (young) professionals die op de hoogte willen zijn van de huidige ontwikkelingen.

read more >

Navingo Career Event donderdag 23 mei in RDM Rotterdam

Het Navingo Career Event voor de maritieme, offshore en energie sector vindt dit jaar plaats in de RDM Rotterdam Onderzeebootloods op donderdag 23 mei. Het Navingo Career Event is het platform waar carrière en ontwikkeling in de maritieme, offshore en energie industrie centraal staan. In samenwerking met de bedrijven, brancheverenigingen, opleidingsinstituten en studieverenigingen laat de organisatie zien wat deze sector allemaal te bieden heeft. Juist nu. “We moeten met elkaar de ambities van de energietransitie gaan realiseren. En daar zijn professionals van elk niveau voor nodig. Gezamenlijk willen wij de verantwoordelijkheid nemen en zowel studenten en starters als (young) professionals infomeren en enthousiasmeren over de mogelijkheden”, aldus Anne Visser van Navingo.

Er komen ruim 100 exposanten uit de maritieme, offshore en energie sector naar het Navingo Career Event en het event trekt zo’n 3000 bezoekers.

Ontmoetingsplek met een inhoudelijk programma

Het Navingo Career Event is meer dan alleen een plek waar bedrijven en werkzoekenden elkaar ontmoeten. “We creëren nog steeds een informele ontmoetingsplek tussen actief en latent werkzoekenden en bedrijven uit de sector, en we bieden bezoekers ook een inhoudelijk programma aan met sessies, presentaties en trainingen”, gaat Visser verder. “Met thema’s als carrièreplanning, duurzame inzetbaarheid en de energietransitie willen wij bezoekers bewust maken en informeren over hun volgende carrièrestap.”

Dit maakt een bezoek aan het event interessant voor iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging en voor (young) professionals die op de hoogte willen zijn van de huidige ontwikkelingen.

read more >

Navingo Career Event donderdag 23 mei in RDM Rotterdam

Het Navingo Career Event voor de maritieme, offshore en energie sector vindt dit jaar plaats in de RDM Rotterdam Onderzeebootloods op donderdag 23 mei. Het Navingo Career Event is het platform waar carrière en ontwikkeling in de maritieme, offshore en energie industrie centraal staan. In samenwerking met de bedrijven, brancheverenigingen, opleidingsinstituten en studieverenigingen laat de organisatie zien wat deze sector allemaal te bieden heeft. Juist nu. “We moeten met elkaar de ambities van de energietransitie gaan realiseren. En daar zijn professionals van elk niveau voor nodig. Gezamenlijk willen wij de verantwoordelijkheid nemen en zowel studenten en starters als (young) professionals infomeren en enthousiasmeren over de mogelijkheden”, aldus Anne Visser van Navingo.

Er komen ruim 100 exposanten uit de maritieme, offshore en energie sector naar het Navingo Career Event en het event trekt zo’n 3000 bezoekers.

Ontmoetingsplek met een inhoudelijk programma
Het Navingo Career Event is meer dan alleen een plek waar bedrijven en werkzoekenden elkaar ontmoeten. “We creëren nog steeds een informele ontmoetingsplek tussen actief en latent werkzoekenden en bedrijven uit de sector, en we bieden bezoekers ook een inhoudelijk programma aan met sessies, presentaties en trainingen”, gaat Visser verder. “Met thema’s als carrièreplanning, duurzame inzetbaarheid en de energietransitie willen wij bezoekers bewust maken en informeren over hun volgende carrièrestap.”

Dit maakt een bezoek aan het event interessant voor iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging en voor (young) professionals die op de hoogte willen zijn van de huidige ontwikkelingen.

read more >