Visie 2030 van Havenbedrijf Amsterdam: waarde creatie voor mens en omgeving

In 2030 is de Amsterdamse havenregio meer dan een overslagpunt. Het is een dynamische metropoolhaven die de krachten bundelt van de drie sterke kernen van Amsterdam: het logistieke knooppunt van wereldformaat, de hoogwaardige regionale industrie en de veelzijdige stedelijke dienstensector. Door deze kernen van haven, stad en regio optimaal met elkaar te verbinden ontstaat kruisbestuiving, synergie en innovatie.

Dit is in het kort de visie van Havenbedrijf Amsterdam N.V. over hoe de haven zich op middellange termijn, tot 2030, zal ontwikkelen. De Visie 2030 is tot stand gekomen in samenwerking met onder meer het havenbedrijfsleven, kennisinstituten, belangenverenigingen, NGO’s en overheden. Gekozen is voor een visie op middellange termijn omdat de wereld in hoog tempo verandert. Belangrijk is dus om in te zetten op een haven die snel kan schakelen en tijdig inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

Versterken, verbinden en verwezenlijken
Dertje Meijer, president directeur Havenbedrijf Amsterdam: “Ons doel is de havenregio zo te ontwikkelen dat zij blijvend waarde oplevert voor mens en omgeving. Dat doen we langs drie lijnen: het versterken van de huidige activiteiten, het verbinden van de stedelijke dienstensector met de kernclusters van de haven en de regionale industrie en het verwezenlijken van innovaties. Daarmee ontwikkelen we de havenregio als innovatief knooppunt voor de circulaire en bio-based economie. En realiseren we, in partnership met de markt en met onze omgeving banen, nieuwe producten en toegevoegde waarde.

Drie kernen, zes clusters en drie rollen
Drie kernen vormen de kracht van de metropool Amsterdam: haven, stad en regio. De stad met een veelzijdigheid aan diensten, zoals ICT, kennisinstellingen, financieel-zakelijke dienstverlening en toerisme. De regio is een industriële hotspot met een toonaangevende voedselbranche, staalproductie en hoogwaardige maakindustrie. De haven vormt samen met de luchthaven een logistieke hub van formaat en is een belangrijke toegangspoort tot Europa voor grondstoffen en goederen. Om innovatie aan te jagen en synergie tussen kernclusters (haven) , industrie (regio) en dienstensector (stad) te bevorderen heeft Havenbedrijf Amsterdam voor zichzelf drie rollen gedefinieerd:

1/ Marktmeester (traditionele rol)
Versterken van de zes kernclusters van de haven (1 Energy 2 General cargo & Logistics 3 Food
4 Agribulk, Minerals & Recycling, 5 Cruise 6 Maritime services & Real Estate), door klanten te faciliteren en het fundament op nautisch, infrastructureel en commercieel gebied (ruimte, bereikbaarheid, veiligheid,
efficiëntie, vestigingsklimaat) op topniveau te brengen.

2/ Matchmaker
Verbinden van mensen, ideeën, stromen, processen en sectoren, om te zorgen voor synergie en
vernieuwing in de hele keten en regio.

3/ Co-creator
Verwezenlijken van havenversterkende innovaties door als partner mee te ontwikkelen, te participeren en te investeren.

Waarde creatie
Als Port of partnerships wil Havenbedrijf Amsterdam een netwerkhaven zijn waar het mogelijk is om snel de juiste mensen, organisaties en kennis bij elkaar te krijgen om partnerships te vormen en zo kansen in business om te zetten. Dat betekent meer toegevoegde waarde voor de regio en daarmee voor de BV Nederland, maar ook meer werkgelegenheid. Zo geeft Havenbedrijf Amsterdam invulling aan haar missie: grensverleggend waarde creëren.

Visie 2030 is te vinden en te downloaden op www.havenvisie.nl

Share this article

Follow Maritiem Nieuws.nl

Carrière>

Events>

<< May 2019 >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navingo Career Event donderdag 23 mei in het RDM Rotterdam

Het Navingo Career Event voor de maritieme, offshore en energie sector vindt dit jaar plaats in de RDM Rotterdam Onderzeebootloods op donderdag 23 mei. Het Navingo Career Event is het platform waar carrière en ontwikkeling in de maritieme, offshore en energie industrie centraal staan. In samenwerking met de bedrijven, brancheverenigingen, opleidingsinstituten en studieverenigingen laat de organisatie zien wat deze sector allemaal te bieden heeft. Juist nu. “We moeten met elkaar de ambities van de energietransitie gaan realiseren. En daar zijn professionals van elk niveau voor nodig. Gezamenlijk willen wij de verantwoordelijkheid nemen en zowel studenten en starters als (young) professionals infomeren en enthousiasmeren over de mogelijkheden”, aldus Anne Visser van Navingo.

Er komen ruim 100 exposanten uit de maritieme, offshore en energie sector naar het Navingo Career Event en het event trekt zo’n 3000 bezoekers.

Ontmoetingsplek met een inhoudelijk programma

Het Navingo Career Event is meer dan alleen een plek waar bedrijven en werkzoekenden elkaar ontmoeten. “We creëren nog steeds een informele ontmoetingsplek tussen actief en latent werkzoekenden en bedrijven uit de sector, en we bieden bezoekers ook een inhoudelijk programma aan met sessies, presentaties en trainingen”, gaat Visser verder. “Met thema’s als carrièreplanning, duurzame inzetbaarheid en de energietransitie willen wij bezoekers bewust maken en informeren over hun volgende carrièrestap.”

Dit maakt een bezoek aan het event interessant voor iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging en voor (young) professionals die op de hoogte willen zijn van de huidige ontwikkelingen.

read more >

Navingo Career Event donderdag 23 mei in RDM Rotterdam

Het Navingo Career Event voor de maritieme, offshore en energie sector vindt dit jaar plaats in de RDM Rotterdam Onderzeebootloods op donderdag 23 mei. Het Navingo Career Event is het platform waar carrière en ontwikkeling in de maritieme, offshore en energie industrie centraal staan. In samenwerking met de bedrijven, brancheverenigingen, opleidingsinstituten en studieverenigingen laat de organisatie zien wat deze sector allemaal te bieden heeft. Juist nu. “We moeten met elkaar de ambities van de energietransitie gaan realiseren. En daar zijn professionals van elk niveau voor nodig. Gezamenlijk willen wij de verantwoordelijkheid nemen en zowel studenten en starters als (young) professionals infomeren en enthousiasmeren over de mogelijkheden”, aldus Anne Visser van Navingo.

Er komen ruim 100 exposanten uit de maritieme, offshore en energie sector naar het Navingo Career Event en het event trekt zo’n 3000 bezoekers.

Ontmoetingsplek met een inhoudelijk programma

Het Navingo Career Event is meer dan alleen een plek waar bedrijven en werkzoekenden elkaar ontmoeten. “We creëren nog steeds een informele ontmoetingsplek tussen actief en latent werkzoekenden en bedrijven uit de sector, en we bieden bezoekers ook een inhoudelijk programma aan met sessies, presentaties en trainingen”, gaat Visser verder. “Met thema’s als carrièreplanning, duurzame inzetbaarheid en de energietransitie willen wij bezoekers bewust maken en informeren over hun volgende carrièrestap.”

Dit maakt een bezoek aan het event interessant voor iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging en voor (young) professionals die op de hoogte willen zijn van de huidige ontwikkelingen.

read more >

Navingo Career Event donderdag 23 mei in RDM Rotterdam

Het Navingo Career Event voor de maritieme, offshore en energie sector vindt dit jaar plaats in de RDM Rotterdam Onderzeebootloods op donderdag 23 mei. Het Navingo Career Event is het platform waar carrière en ontwikkeling in de maritieme, offshore en energie industrie centraal staan. In samenwerking met de bedrijven, brancheverenigingen, opleidingsinstituten en studieverenigingen laat de organisatie zien wat deze sector allemaal te bieden heeft. Juist nu. “We moeten met elkaar de ambities van de energietransitie gaan realiseren. En daar zijn professionals van elk niveau voor nodig. Gezamenlijk willen wij de verantwoordelijkheid nemen en zowel studenten en starters als (young) professionals infomeren en enthousiasmeren over de mogelijkheden”, aldus Anne Visser van Navingo.

Er komen ruim 100 exposanten uit de maritieme, offshore en energie sector naar het Navingo Career Event en het event trekt zo’n 3000 bezoekers.

Ontmoetingsplek met een inhoudelijk programma
Het Navingo Career Event is meer dan alleen een plek waar bedrijven en werkzoekenden elkaar ontmoeten. “We creëren nog steeds een informele ontmoetingsplek tussen actief en latent werkzoekenden en bedrijven uit de sector, en we bieden bezoekers ook een inhoudelijk programma aan met sessies, presentaties en trainingen”, gaat Visser verder. “Met thema’s als carrièreplanning, duurzame inzetbaarheid en de energietransitie willen wij bezoekers bewust maken en informeren over hun volgende carrièrestap.”

Dit maakt een bezoek aan het event interessant voor iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging en voor (young) professionals die op de hoogte willen zijn van de huidige ontwikkelingen.

read more >