Voorstelling toekomstplannen van de Vlaamse waterwegbeheerders

nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV stelden op 31 maart 2014 het ‘Masterplan voor de binnenvaart in Vlaanderen – Horizon 2020 voor.

Het masterplan werd tijdens het symposium van nv De Scheepvaart: ‘Het Albertkanaal, hefboom voor economie en mobiliteit’ officieel voorgesteld en overhandigd aan de minister-president en aan de minister van Mobiliteit en Openbare Werken. De vorige editie van het masterplan, horizon 2014 werd door de Vlaamse Regering als uitgangspunt gebruikt bij het uittekenen van het gevoerde beleid. “De waterwegbeheerders zijn ervan overtuigd dat het Masterplan opnieuw de leidraad kan vormen voor het waterwegbeleid tijdens de volgende legislatuur.

“Met het ‘Masterplan voor de binnenvaart in Vlaanderen – Horizon 2020’ geven nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV samen vorm aan het Vlaamse waterwegbeleid. Het Masterplan omvat de investeringen en initiatieven tot 2020 (met doorkijk tot 2030) die volgens beide agentschappen noodzakelijk zijn om met het Vlaamse waterwegennet een antwoord te bieden op de toekomstige uitdagingen inzake logistiek en transport, leefmilieu en een zuinig ruimtegebruik”, zegt Erik Portugaels, gedelegeerd bestuurder van nv De Scheepvaart.

De voorspelde groei van het goederenvervoer en de ambitie voor een meer duurzame mobiliteit maken dat waterwegen en binnenvaart in Vlaanderen een belangrijkere rol moeten spelen in de logistieke keten. Tegen 2030 moet het gezamenlijke aandeel van binnenvaart en spoor in het goederenverkeer tot minimum 30% zijn toegenomen. Deze doelstelling is door de Vlaamse Regering in het Ontwerp-Mobiliteitsplan Vlaanderen verankerd.

Drie actiepijlers
Het Masterplan 2020 omvat drie actiepijlers waarmee de Vlaamse waterwegbeheerders het streefbeeld van een sterke en slimme binnenvaart verder vorm willen laten krijgen.

De eerste pijler van het Masterplan betreft het aanbieden van een bedrijfszekere, betrouwbare en veilige waterweginfrastructuur. Voldoende investeringen in het onderhoud van het bestaande patrimonium, het wegwerken van het achterstallige onderhoud en het op diepte houden van de waterwegen zijn essentieel hiervoor. Daarnaast willen de waterwegbeheerders via projecten van automatisering en afstandsbediening en door de verdere uitbouw van River Information Services toegevoegde waarde genereren voor het waterwegtransport en voor de logistieke spelers.

De tweede pijler is gericht op de uitbouw van het Vlaamse waterwegennet. De waterwegbeheerders willen twaalf capaciteitsbeperkende knelpunten op korte of middellange termijn wegwerken. Voor nv De Scheepvaart gaat het o.a. om de verdere opwaardering van het Albertkanaal en van het kanaal Bocholt-Herentals. Bij Waterwegen en Zeekanaal NV staan de verdere uitbouw van de as Seine-Schelde en van de as Antwerpen-Brussel-Charleroi op de prioriteitenlijst.

Binnen deze pijler past ook de verderzetting van de PPS-regeling voor het bouwen van kaaimuren, een doordacht beleid voor de uitbouw van het netwerk van inlandterminals en het aanbieden van faciliteiten voor de binnenvaart.

De derde pijler tenslotte zet in op het stimuleren van de binnenvaart en op innovatie. De acties binnen deze pijler zijn gericht op het garanderen van een voldoende aanbod watergebonden bedrijventerreinen, op het stimuleren van het gebruik van kleine waterwegen door de toepassing van innovatieve vervoers- en overslagconcepten en op het aantrekken van nieuwe vervoersniches naar de binnenvaart. Promotie en marktprospectie moeten ervoor zorgen dat de opportuniteiten van de binnenvaart niet alleen gekend maar ook optimaal worden benut.

De uitvoering van het Masterplan 2020 vergt aanzienlijke investeringen. Tot 2020 zijn per jaar gemiddeld 450 miljoen euro aan investeringen nodig om alle projecten te kunnen realiseren. Naast de reguliere middelen vormen Europese subsidies, initiatieven voor publiek-private samenwerking en het principe van het doorrekenen van kosten aan de gebruiker, voor de waterwegbeheerders de verschillende alternatieven voor de financiering van het Masterplan.

“Het is zaak om een binnenvaartnetwerk aan te bieden dat klaar is voor de toekomst, dat beantwoordt aan de vragen en vereisten van de klanten, dat veilig en innovatief is. Een slimme binnenvaart zorgt ervoor dat ze kostenefficiënter wordt en dat de bestaande capaciteit op de waterwegen optimaal en veilig wordt benut. Onze bijzondere bekommernis gaat uit naar het bestendigen van het milieuvoordeel van de binnenvaart. Slimme binnenvaart gaat ook op zoek naar nieuwe opportuniteiten. Nieuwe markten aanboren, nieuwe goederenstromen begeleiden, dit alles vormt een constante uitdaging” besluit Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanaal NV.

Meer… nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV

 

 

Share this article

Follow Maritiem Nieuws.nl

Carrière>

Events>

<< Apr 2019 >>
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Navingo Career Event donderdag 23 mei in het RDM Rotterdam

Het Navingo Career Event voor de maritieme, offshore en energie sector vindt dit jaar plaats in de RDM Rotterdam Onderzeebootloods op donderdag 23 mei. Het Navingo Career Event is het platform waar carrière en ontwikkeling in de maritieme, offshore en energie industrie centraal staan. In samenwerking met de bedrijven, brancheverenigingen, opleidingsinstituten en studieverenigingen laat de organisatie zien wat deze sector allemaal te bieden heeft. Juist nu. “We moeten met elkaar de ambities van de energietransitie gaan realiseren. En daar zijn professionals van elk niveau voor nodig. Gezamenlijk willen wij de verantwoordelijkheid nemen en zowel studenten en starters als (young) professionals infomeren en enthousiasmeren over de mogelijkheden”, aldus Anne Visser van Navingo.

Er komen ruim 100 exposanten uit de maritieme, offshore en energie sector naar het Navingo Career Event en het event trekt zo’n 3000 bezoekers.

Ontmoetingsplek met een inhoudelijk programma

Het Navingo Career Event is meer dan alleen een plek waar bedrijven en werkzoekenden elkaar ontmoeten. “We creëren nog steeds een informele ontmoetingsplek tussen actief en latent werkzoekenden en bedrijven uit de sector, en we bieden bezoekers ook een inhoudelijk programma aan met sessies, presentaties en trainingen”, gaat Visser verder. “Met thema’s als carrièreplanning, duurzame inzetbaarheid en de energietransitie willen wij bezoekers bewust maken en informeren over hun volgende carrièrestap.”

Dit maakt een bezoek aan het event interessant voor iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging en voor (young) professionals die op de hoogte willen zijn van de huidige ontwikkelingen.

read more >

Navingo Career Event donderdag 23 mei in RDM Rotterdam

Het Navingo Career Event voor de maritieme, offshore en energie sector vindt dit jaar plaats in de RDM Rotterdam Onderzeebootloods op donderdag 23 mei. Het Navingo Career Event is het platform waar carrière en ontwikkeling in de maritieme, offshore en energie industrie centraal staan. In samenwerking met de bedrijven, brancheverenigingen, opleidingsinstituten en studieverenigingen laat de organisatie zien wat deze sector allemaal te bieden heeft. Juist nu. “We moeten met elkaar de ambities van de energietransitie gaan realiseren. En daar zijn professionals van elk niveau voor nodig. Gezamenlijk willen wij de verantwoordelijkheid nemen en zowel studenten en starters als (young) professionals infomeren en enthousiasmeren over de mogelijkheden”, aldus Anne Visser van Navingo.

Er komen ruim 100 exposanten uit de maritieme, offshore en energie sector naar het Navingo Career Event en het event trekt zo’n 3000 bezoekers.

Ontmoetingsplek met een inhoudelijk programma

Het Navingo Career Event is meer dan alleen een plek waar bedrijven en werkzoekenden elkaar ontmoeten. “We creëren nog steeds een informele ontmoetingsplek tussen actief en latent werkzoekenden en bedrijven uit de sector, en we bieden bezoekers ook een inhoudelijk programma aan met sessies, presentaties en trainingen”, gaat Visser verder. “Met thema’s als carrièreplanning, duurzame inzetbaarheid en de energietransitie willen wij bezoekers bewust maken en informeren over hun volgende carrièrestap.”

Dit maakt een bezoek aan het event interessant voor iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging en voor (young) professionals die op de hoogte willen zijn van de huidige ontwikkelingen.

read more >

Navingo Career Event donderdag 23 mei in RDM Rotterdam

Het Navingo Career Event voor de maritieme, offshore en energie sector vindt dit jaar plaats in de RDM Rotterdam Onderzeebootloods op donderdag 23 mei. Het Navingo Career Event is het platform waar carrière en ontwikkeling in de maritieme, offshore en energie industrie centraal staan. In samenwerking met de bedrijven, brancheverenigingen, opleidingsinstituten en studieverenigingen laat de organisatie zien wat deze sector allemaal te bieden heeft. Juist nu. “We moeten met elkaar de ambities van de energietransitie gaan realiseren. En daar zijn professionals van elk niveau voor nodig. Gezamenlijk willen wij de verantwoordelijkheid nemen en zowel studenten en starters als (young) professionals infomeren en enthousiasmeren over de mogelijkheden”, aldus Anne Visser van Navingo.

Er komen ruim 100 exposanten uit de maritieme, offshore en energie sector naar het Navingo Career Event en het event trekt zo’n 3000 bezoekers.

Ontmoetingsplek met een inhoudelijk programma
Het Navingo Career Event is meer dan alleen een plek waar bedrijven en werkzoekenden elkaar ontmoeten. “We creëren nog steeds een informele ontmoetingsplek tussen actief en latent werkzoekenden en bedrijven uit de sector, en we bieden bezoekers ook een inhoudelijk programma aan met sessies, presentaties en trainingen”, gaat Visser verder. “Met thema’s als carrièreplanning, duurzame inzetbaarheid en de energietransitie willen wij bezoekers bewust maken en informeren over hun volgende carrièrestap.”

Dit maakt een bezoek aan het event interessant voor iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging en voor (young) professionals die op de hoogte willen zijn van de huidige ontwikkelingen.

read more >