Rotterdamse krachtenbundeling in Circularity Center

Het Havenbedrijf Rotterdam, Rabobank Rotterdam, BIKKER & Company en Van Gansewinkel richten samen het Circularity Center op. Het Circularity Center is gericht op kennisontwikkeling en business development in de circulaire economie. De oprichters hebben elkaar gevonden in de ambitie om grondstoffen en materialen te hergebruiken, maar ook om daar nieuwe verdienmodellen mee te creëren en de ontwikkeling naar een circulaire economie te versnellen.

Nieuwe tijden vragen om nieuwe denkbeelden en nieuwe werkwijzen. Dat dit in Rotterdam samenkomt in niet toevallig. McKinsey rekende in opdracht van de Ellen MacArthur Foundation uit dat er voor de Europese industrie een positieve impuls van pakweg 500 miljard kan worden gerealiseerd als de principes van de circulaire economie volmondig worden geadopteerd. Rotterdam is als grootste haven en distributie-knooppunt van Europa de logische plek waar recycling, take back logistics en alternatieve grondstoffen en materiaalstromen bijeen komen.

De oprichters hebben Florens Slob (1974) benoemd tot managing director. Hij zal in nauwe samenwerking met de partners het centrum opzetten. Slob studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en heeft bijna 15 jaar ervaring in recycling en waste management. Slob, naast deze rol ook directeur Business Development bij de Van Gansewinkel: “Het is fantastisch om met deze partners een concrete bijdrage te mogen leveren aan de circulaire economie en de kansen die dat biedt voor de markt.”

Van Gansewinkel is ook vandaag al vaak een verbindende schakel in de totstandkoming van circulaire projecten door uit het afval van vandaag weer grondstoffen terug te winnen.

Cees van Gent – CEO Van Gansewinkel: “Van Gansewinkel heeft veel kennis in huis die nodig is bij het bouwen aan een circulaire economie. Om te versnellen zijn partnerships en samenwerking binnen concrete projecten cruciaal. Het draait om het vertalen van circulaire concepten en ideeën in concrete business voor vandaag. Dat willen we samen in het Circularity Center bereiken.”

Een van de eerste projecten die vanuit het Circularity Center wordt ondersteund is Plastic to Oil. Onderzocht wordt welk methodieken en toepassingen mogelijk zijn om te komen tot een productielocatie waarin plastic reststromen worden ‘teruggekraakt’ tot olie en in een tweede stadium ook weer terug naar plastics.

Leendert Bikker ziet veel kansen voor het Circularity Center: “Na de decennia van groene idealen gaan we er nu gewoon geld mee verdienen en dat is maar goed ook. In heel de geschiedenis zien we dat een gang langs de kassa de echte doorbraken in technologie en economie hebben versneld.”

Rabobank en het Havenbedrijf organiseerden reeds in 2012 het congres ‘pathways to a circular economy’ en zien nadrukkelijk de kansen van een circulaire economie voor de regio en de Nederlandse economie. Coert Beerman, CEO Rabobank Rotterdam: “Dit is niet alleen geboren vanuit maatschappelijke medeverantwoordelijkheid, wij zien in het sluiten van productieketens vooral strategische voordelen voor bedrijven – er zijn minder schaarse grondstoffen en energie nodig en bovendien stimuleert het samenwerking en innovatie.” Beerman ziet met name de plus in het pragmatische karakter dat het centrum nastreeft.

“De focus moet liggen op het creëren van business cases waar bedrijven, investeerders en banken in durven te stappen.”

Allard Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam: “Het Havenbedrijf wil de komende decennia in de haven de transitie op gang brengen naar een circulaire economie. Dit vraagt om een andere manier van denken en werken: veel minder grondstoffen gebruiken, deze maximaal benutten en vooral hergebruiken. Daardoor sluiten we kringlopen. Met het Circularity Center zetten we weer een stap om concrete projecten te realiseren. Projecten die er voor moeten zorgen dat we naast de gangbare manier van produceren nieuwe bedrijvigheid naar Rotterdam halen. Zo zorgen we dat de haven ook in de tweede helft van de eeuw een pijler onder de Nederlandse welvaart is.”

Meer… Circularity Center

Share this article

Follow Maritiem Nieuws.nl

Carrière>

Events>

<< Apr 2019 >>
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Navingo Career Event donderdag 23 mei in het RDM Rotterdam

Het Navingo Career Event voor de maritieme, offshore en energie sector vindt dit jaar plaats in de RDM Rotterdam Onderzeebootloods op donderdag 23 mei. Het Navingo Career Event is het platform waar carrière en ontwikkeling in de maritieme, offshore en energie industrie centraal staan. In samenwerking met de bedrijven, brancheverenigingen, opleidingsinstituten en studieverenigingen laat de organisatie zien wat deze sector allemaal te bieden heeft. Juist nu. “We moeten met elkaar de ambities van de energietransitie gaan realiseren. En daar zijn professionals van elk niveau voor nodig. Gezamenlijk willen wij de verantwoordelijkheid nemen en zowel studenten en starters als (young) professionals infomeren en enthousiasmeren over de mogelijkheden”, aldus Anne Visser van Navingo.

Er komen ruim 100 exposanten uit de maritieme, offshore en energie sector naar het Navingo Career Event en het event trekt zo’n 3000 bezoekers.

Ontmoetingsplek met een inhoudelijk programma

Het Navingo Career Event is meer dan alleen een plek waar bedrijven en werkzoekenden elkaar ontmoeten. “We creëren nog steeds een informele ontmoetingsplek tussen actief en latent werkzoekenden en bedrijven uit de sector, en we bieden bezoekers ook een inhoudelijk programma aan met sessies, presentaties en trainingen”, gaat Visser verder. “Met thema’s als carrièreplanning, duurzame inzetbaarheid en de energietransitie willen wij bezoekers bewust maken en informeren over hun volgende carrièrestap.”

Dit maakt een bezoek aan het event interessant voor iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging en voor (young) professionals die op de hoogte willen zijn van de huidige ontwikkelingen.

read more >

Navingo Career Event donderdag 23 mei in RDM Rotterdam

Het Navingo Career Event voor de maritieme, offshore en energie sector vindt dit jaar plaats in de RDM Rotterdam Onderzeebootloods op donderdag 23 mei. Het Navingo Career Event is het platform waar carrière en ontwikkeling in de maritieme, offshore en energie industrie centraal staan. In samenwerking met de bedrijven, brancheverenigingen, opleidingsinstituten en studieverenigingen laat de organisatie zien wat deze sector allemaal te bieden heeft. Juist nu. “We moeten met elkaar de ambities van de energietransitie gaan realiseren. En daar zijn professionals van elk niveau voor nodig. Gezamenlijk willen wij de verantwoordelijkheid nemen en zowel studenten en starters als (young) professionals infomeren en enthousiasmeren over de mogelijkheden”, aldus Anne Visser van Navingo.

Er komen ruim 100 exposanten uit de maritieme, offshore en energie sector naar het Navingo Career Event en het event trekt zo’n 3000 bezoekers.

Ontmoetingsplek met een inhoudelijk programma

Het Navingo Career Event is meer dan alleen een plek waar bedrijven en werkzoekenden elkaar ontmoeten. “We creëren nog steeds een informele ontmoetingsplek tussen actief en latent werkzoekenden en bedrijven uit de sector, en we bieden bezoekers ook een inhoudelijk programma aan met sessies, presentaties en trainingen”, gaat Visser verder. “Met thema’s als carrièreplanning, duurzame inzetbaarheid en de energietransitie willen wij bezoekers bewust maken en informeren over hun volgende carrièrestap.”

Dit maakt een bezoek aan het event interessant voor iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging en voor (young) professionals die op de hoogte willen zijn van de huidige ontwikkelingen.

read more >

Navingo Career Event donderdag 23 mei in RDM Rotterdam

Het Navingo Career Event voor de maritieme, offshore en energie sector vindt dit jaar plaats in de RDM Rotterdam Onderzeebootloods op donderdag 23 mei. Het Navingo Career Event is het platform waar carrière en ontwikkeling in de maritieme, offshore en energie industrie centraal staan. In samenwerking met de bedrijven, brancheverenigingen, opleidingsinstituten en studieverenigingen laat de organisatie zien wat deze sector allemaal te bieden heeft. Juist nu. “We moeten met elkaar de ambities van de energietransitie gaan realiseren. En daar zijn professionals van elk niveau voor nodig. Gezamenlijk willen wij de verantwoordelijkheid nemen en zowel studenten en starters als (young) professionals infomeren en enthousiasmeren over de mogelijkheden”, aldus Anne Visser van Navingo.

Er komen ruim 100 exposanten uit de maritieme, offshore en energie sector naar het Navingo Career Event en het event trekt zo’n 3000 bezoekers.

Ontmoetingsplek met een inhoudelijk programma
Het Navingo Career Event is meer dan alleen een plek waar bedrijven en werkzoekenden elkaar ontmoeten. “We creëren nog steeds een informele ontmoetingsplek tussen actief en latent werkzoekenden en bedrijven uit de sector, en we bieden bezoekers ook een inhoudelijk programma aan met sessies, presentaties en trainingen”, gaat Visser verder. “Met thema’s als carrièreplanning, duurzame inzetbaarheid en de energietransitie willen wij bezoekers bewust maken en informeren over hun volgende carrièrestap.”

Dit maakt een bezoek aan het event interessant voor iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging en voor (young) professionals die op de hoogte willen zijn van de huidige ontwikkelingen.

read more >