Innovatie in gas meer nodig dan ooit

TNO pleit voor samenwerking met universiteiten en kennisinstituten in Nederland om samen te werken aan de uitdagingen waar de gassector voor staat. Bijvoorbeeld het steeds kleiner worden van de gasvoorraden, de geïnduceerde aardbevingen, schaliegaswinning, innovatieve exploratie van gas en schone toepassingen van gas zoals LNG. Juist nu is het tijd om extra gas te geven aan innovatie in gas.

Ons gas raakt op. Het Groningen veld gaat binnenkort in natuurlijke depletie en de kleine velden zijn al ruim over hun piekproductie heen. Waar de inkomsten van gas voor het ministerie van Financiën lang een zekerheid was, moeten we nu gaan wennen aan een periode met steeds minder gasbaten en uiteindelijk komt er een moment waarin Nederland niet meer zelfvoorzienend is in gas.

Tegelijkertijd merken we de impact van jarenlange productie van het Groningen veld. Denk aan de aardbevingen die door de compactie van het reservoir ontstaan, het gevolg van de versnelde productie van de afgelopen decennia.

Is met een ander productiescenario deze toenemende zorg voor schade aan woningen en kritische infrastructuren zoals dijken en installaties te voorkomen? Is schaliegas een alternatief en kan het veilig en met minimale impact op milieu en leefomgeving worden ontwikkeld? Is er wellicht nog gas te vinden op de Noordzee? Of moeten we langzaam accepteren dat we afhankelijk worden van het buitenland voor levering van gas? Kunnen we versneld overstappen op duurzame energiebronnen? Maar hoe gaan we dan om met het niet altijd beschikbaar zijn van zon en wind? Allemaal vragen waarop technologie en innovatie een antwoord kunnen geven. TNO is al ruim 50 jaar actief om innovatieve oplossingen te bedenken om de energievoorziening voor Nederland betaalbaar en betrouwbaar te houden met acceptabele impact op milieu en leefomgeving.

Samenwerken om innovaties te realiseren
Meer dan ooit is samenwerking nodig om de uitdagingen aan te gaan waar de overheid, industrie en maatschappij voor staan. Binnen het topsectorenbeleid werkt TNO in het Top Consortium Kennis en Innovatie (TKI) Gas samen met partners uit de gassector om innovaties in de upstream gaswinning te realiseren (www.upstream-gas.nl). Zo wordt er op de Noordzee opnieuw naar olie en gas gezocht, technologie toegepast om langer gas te produceren uit oude velden met hoge concentratie water en zout en wordt er onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van schaliegas in de Nederlandse bodem. In Schoonebeek is de oliewinning weer opgestart met het toepassen van innovatieve stoominjectietechnologie waaraan TNO heeft bijgedragen.

Toepassen LNG als brandstof
In de transportsector kan met behulp van LNG een grote stap worden gemaakt om de emissies van fijnstof, NOx en SOx nagenoeg te elimineren waardoor het leefklimaat sterk kan verbeteren. TNO werkt samen met partijen binnen het Nationaal LNG-platform aan het toepassen van LNG als brandstof voor vrachtvervoer op de weg en in de binnenvaart. Nieuwe materialen worden ontwikkeld, LNG-apparatuur wordt getest en nieuwe veiligheidsnormen worden opgesteld. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is een studie uitgevoerd naar de emissiereductie van gasgebaseerde brandstoffen en er wordt gewerkt aan een brandstoffenvisie met de transportsector. Meer dan ooit is samenwerking nodig. Gas blijft belangrijk de komende decennia, ook wanneer de nationale doelstelling van 16% duurzame energie wordt gehaald in 2023, moet gas zorgen voor de schoonste manier van energieopwekking voor een groot deel van de andere 84% van onze energiebehoefte.

Meer… TNO 

Share this article

Follow Maritiem Nieuws.nl

Carrière>

Events>

<< Dec 2019 >>
MTWTFSS
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Geen evenementen Geen evenementen