Boskalis verhoogt winstverwachting voor 2013 tot ten minste EUR 360 miljoen

HOOFDPUNTEN Q3 TRADING UPDATE
• Uitzonderlijk goed derde kwartaal met hoger niveau van omzet en resultaten dan in het eerste en tweede kwartaal
• Orderportefeuille toegenomen tot EUR 4,3 miljard

VOORUITZICHTEN 2013
• Stabiele marktomstandigheden
• Sterk tweede halfjaar verwacht
• Verhoging van jaarverwachting: nettowinst van ten minste EUR 360 miljoen

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een uitzonderlijk goed derde kwartaal afgesloten. Omzet, gecorrigeerd voor de verkoop van het 40%-belang in Archirodon, en resultaten lagen in het derde kwartaal op een hoger niveau dan in het eerste en tweede kwartaal. De marktomstandigheden waren daarbij stabiel. De orderportefeuille is ten opzichte van het eerste halfjaar, gecorrigeerd voor de verkoop van het 40%-belang in Archirodon, toegenomen tot een niveau van EUR 4,3 miljard.

Op basis van de huidige inzichten wordt een sterk tweede halfjaar verwacht. Naast een stabiel hoge werkbezetting en een goede operationele bijdrage, dragen de afwikkeling van enkele baggerprojecten en een langlopende materieel-gerelateerde verzekeringsclaim hier in belangrijke mate aan bij. Gelet op deze ontwikkelingen verhoogt Boskalis de winstverwachting en wordt voor 2013 thans rekening gehouden met een nettowinst van ten minste EUR 360 miljoen.

OPERATIONELE ONTWIKKELINGEN
Het segment Dredging heeft in het derde kwartaal een goed resultaat behaald. De bezetting van de hoppervloot was in verhouding tot het eerste halfjaar onveranderd hoog daar waar de bezetting van de cuttervloot lager lag.

In het derde kwartaal is een nagekomen resultaat op het in 2008 vroegtijdig beëindigde project Port Rashid gerealiseerd. Op dit project zijn destijds verliezen geleden door het vroegtijdig moeten afwikkelen van ongunstige fuel hedges waarvoor Boskalis recent alsnog deels is gecompenseerd. Daarenboven heeft Boskalis een langlopende materieel-gerelateerde verzekeringsclaim afgewikkeld die verband hield met een schade uit 2007.

In het derde kwartaal zijn opdrachten in onder meer Zuid-Korea, Rusland en Qatar toegevoegd aan de orderportefeuille. Per saldo is de Dredging orderportefeuille ten opzichte van medio 2013 toegenomen tot EUR 1.366 miljoen.

In het segment Offshore Energy, waarvan Dockwise vanaf het tweede kwartaal 2013 deel uitmaakt, was sprake van een goed derde kwartaal. In lijn met het eerste halfjaar was het activiteitenniveau bij zowel Subsea Contracting als Marine Contracting hoog. Evenals in het eerste halfjaar bleef de bezetting van het transportmaterieel bij Marine Services achter, maar was de bezetting van de drijvende bokken onveranderd hoog. Subsea Services kende na een zwak begin van het jaar een druk derde kwartaal.

Bij Dockwise lag de vlootbezetting op een licht lager niveau in verhouding tot het eerste halfjaar. Ondanks de nog steeds zeer competitieve marktomstandigheden is de spot-markt voor heavy marine transport aangetrokken en zal het vierde kwartaal druk bezet zijn. Het orderboek van Dockwise is in het derde kwartaal, mede onder invloed van twee contracten voor de Dockwise Vanguard, toegenomen.

Aan het begin van het vierde kwartaal zijn de jachttransportactiviteiten van Dockwise (DYT) verkocht. Deze transactie heeft geen effect van betekenis op het 2013 resultaat.

In het segment Inland Infra is aan het begin van het derde kwartaal het 40%-belang in Archirodon verkocht. Hierop is een onbelaste boekwinst van ruim EUR 50 miljoen gerealiseerd. Na deze verkoop bestaat dit segment primair uit de Nederlandse infra-activiteiten. Het resultaat van deze Nederlandse activiteiten is ten opzichte van het eerste halfjaar licht verbeterd, ondanks de nog altijd uiterst moeizame marktomstandigheden.

Bij Towage & Salvage was sprake van een stabiel activiteitenniveau in vergelijking met het eerste halfjaar. De bergingsactiviteiten van SMIT Salvage kenden een relatief rustige periode met een beperkt aantal emergency response opdrachten.

Medio september is een overeenkomst ondertekend met Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. (SAAM) inzake het gezamenlijk voortzetten van de havensleepactiviteiten van SMIT en SAAM in Noord- en Zuid-Amerika. In 2014 zal de combinatie via twee joint ventures worden gevormd, nadat de benodigde goedkeuringen zijn verkregen van toezichthouders en lokale financiers.

In de eerste helft van oktober zijn de havensleepactiviteiten in Gladstone, Australië, overgedragen aan Smit Lamnalco. Deze transactie heeft geen effect van betekenis op het 2013 resultaat.

BALANSPOSITIE
De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk en de netto-schuldenpositie is sinds medio 2013 verder afgenomen. Er wordt ruimschoots voldaan aan de convenanten zoals Boskalis die heeft afgesproken met haar kapitaalverschaffers.

VOORUITZICHTEN
De Raad van Bestuur verwacht dat de marktontwikkelingen voor de rest van het jaar, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, in lijn zullen liggen met de eerste drie kwartalen. Op basis van de huidige inzichten wordt een sterk tweede halfjaar verwacht met een stabiel hoge werkbezetting en goede resultaten op enkele baggerprojecten in afwikkeling.

Bij de halfjaarcijfers werd nog uitgegaan van een nettowinst van ten minste EUR 330 miljoen. Mede onder invloed van het nagekomen projectresultaat op Port Rashid en de gunstige afwikkeling van een langlopende materieel-gerelateerde verzekeringsclaim, verhoogt Boskalis de winstverwachting. Voor 2013 wordt thans rekening gehouden met een nettowinst van ten minste EUR 360 miljoen.

Naar verwachting zal het totale investeringsniveau in 2013 circa EUR 330 miljoen bedragen en uit de eigen kasstroom worden gefinancierd.

FINANCIËLE AGENDA
13 maart 2014 (07:00 CET) Publicatie jaarcijfers 2013
13 mei 2014 Trading update eerste kwartaal 2014
13 mei 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders
14 augustus 2014 (07:00 CET) Publicatie halfjaarcijfers 2014
14 november 2014 (08:00 CET) Trading update derde kwartaal 2014

Meer… Boskalis

Share this article

Follow Maritiem Nieuws.nl

Carrière>

Events>

<< Jan 2018 >>
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Tentoonstelling over Abel Tasman 

Precies 375 jaar geleden vertrok Lutjegaster Abel Tasman vanuit Batavia met twee schepen – De Heemskerck en de Zeehaen – en 110 man aan boord richting het onbekende Zuidland. Een reis die enorme ontdekkingen op zou leveren, waaronder het gebied dat later Tasmanië zou worden genoemd. In het Noordelijk Scheepvaartmuseum is van 25 november t/m 18 februari de tentoonstelling ‘Abel Tasman – Welkom aan boord!’ te zien. In de tentoonstelling wordt er terug gekeken op deze reis en wordt het leven aan boord getoond aan de hand van drie vertellers.

De ontdekkingsreizen van de Nederlanders in de 17e eeuw betekenden een grote aanslag op Portugal en Spanje die de zeehandel in handen hadden. Ook Abel Tasman werd door de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) erop uitgezonden om het  onbekende Zuidland te openen voor handel. Hij ontdekte op zijn reizen tussen 1642 en 1644 Tasmanië, Nieuw-Zeeland en Tongatapu en bracht grote delen van Australië in kaart. In ‘Abel Tasman –Welkom aan boord!’ laten drie vertellers de bezoeker kennismaken met Abel Tasmans scheepsreis met De Heemskerck. Scheepstimmerman Jacobs, navigator Visscher en barbier Haelbos vertellen over het doel van de expeditie, de verkenning van de kust en plaatsbepaling als navigator en het leven aan boord en ontmoetingen met eilandbewoners.

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum verandert de komende jaren van maritiem museum naar het historisch museum van Groningen.

 

read more >

Maritime & Offshore Career Event 28 maart 2018

De datum voor de 12e editie van het Navingo Maritime & Offshore Career Event (MOCE) is bekend: woensdag 28 maart 2018. Na intensief overleg met diverse opleidingen en bedrijven is deze datum als beste optie geselecteerd. WTC Rotterdam staat deze dag geheel in het teken van het grootste en meest complete carrière-event in de maritieme, offshore en energie sector van Europa. De organisatie, Navingo BV, verwacht ook dit jaar weer bezoekers uit binnen- en buitenland en mooie namen onder de exposanten te verwelkomen.

Investeren in de toekomst
De Nederlandse maritieme en offshore energie industrie dankt haar wereldwijde positie aan de vele innovaties die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Zonder goed opgeleid en gekwalificeerd personeel waren deze innovaties niet mogelijk geweest. Om deze positie te behouden is het belangrijk om de verschillende functies binnen de sector op alle niveaus en binnen elke carrièrefase te presenteren en te laten zien wat deze industrie zo aantrekkelijk maakt om in te werken. Als platform voor zowel carrière als opleiding is MOCE een belangrijk onderdeel van de missie om technische en nautische expertise in de sector te behouden.

Ruime aandacht voor persoonlijk contact
In 2017 ging MOCE de verdieping in met een omvangrijk inhoudelijk programma waarin relevante thema’s werden uitgelicht en er ruimte was voor discussie. De meer dan 100 partners gebruikten MOCE als het platform om te laten zien waar zij als bedrijf voor staan. De ruim 3500 bezoekers konden op de beursvloer de deelnemende bedrijven spreken maar kregen eveneens de kans om aan te schuiven bij interessante Master Classes of trainingen van de desbetreffende bedrijven. Ook in de volgende editie zal er ruim aandacht zijn voor persoonlijk contact en het ‘matchen’ van bezoekers met bedrijven.

Blijf up-to-date
Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, like ons op Facebook en volg ons op Twitter.

read more >

Maritieme vacatures>

Bunker Surveyor

Bunker Surveyor

MCE Marine Surveyors B.V.

lees meer →