Kost offshore wind in België lager dan Europese gemiddelde

De maatschappelijke ondersteuningskost van offshore wind in België is lager dan in de omringende landen. Ook de bruto inkomsten voor de verschillende project zitten onder het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit een vergelijkend rapport van het onafhankelijke studiebureau 3 E waarbij de verschillende ondersteuningsmechanismen in 6 Europese landen zijn vergeleken. Naar aanleiding van de studie vraagt het Belgian Offshore Platform (BOP) een kostenefficiënt ondersteuningsbeleid voor offshore wind met aandacht voor zowel de belangen van de consument als de investeerders.

In de Benchmarking Study on Offshore Wind Incentives vergelijkt het onafhankelijke studiebureau 3 E het huidige Belgische ondersteuningsbeleid voor offshore wind met dat van Duitsland, Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië en Denemarken. De onderzoekers berekenen zowel de maatschappelijke kost als de bruto projectinkomsten. Daarbij is rekening gehouden met onderlinge verschillen in ondersteuning zoals de looptijd en de eventuele tussenkomst van de overheid bij de kabelkosten.

3 E berekent de gemiddelde kostprijs over een periode van 20 jaar per geproduceerde MWh. Na extrapolatie komt de maatschappelijke kost voor offshore wind in België op € 70.7 per geproduceerde MWh, wat lager is dan het Europese gemiddelde (€72,1 per MWh). Ook de bruto projectinkomsten voor de projecten zijn bij de laagste (€60,6 /MWh t.o.v. gemiddeld € 64,7/MWh).

De studie van 3 E is uitgevoerd in opdracht van het Belgian Offshore Platform dat de belangrijkste Belgische spelers verenigt die investeren in hernieuwbare energie op de Belgische Noordzee. Het BOP wou met de studie tot een objectivering komen van de reële kost van de ondersteuning van offshore wind in België in vergelijking met de buurlanden.

Aanbevelingen BOP
Om de verdere ontwikkeling van offshore wind in België te stimuleren, vraagt het BOP een snelle beslissing over een stabiel ondersteuningskader en een spoedige versterking van het transmissienet (Elia) om de geproduceerde elektriciteit te injecteren op het Belgische net.

Volgens het BOP moet een evenwicht worden gevonden tussen een beheersbare maatschappelijke kost én een stabiel en stimulerend investeringsklimaat voor de ontwikkelaars.

Maatschappelijke meerwaarde
De geplande windparken op de Noordzee leveren een belangrijke bijdrage tot het behalen van de Belgische doelstellingen voor hernieuwbare energie. Met een geïnstalleerd vermogen van zo’n 2200 MW genereren de verschillende offshore windparken (eens volledig operationeel) een jaarlijkse elektriciteitsopbrengst van 7.700.000 MWH.

Dit komt overeen met :

  • 9% van het totale elektriciteitsverbruik in België (80 à 85 TWh)
  • 46% van alle Belgische huishoudens
  • Energie voor de 66 grootste steden van België (5.082.000 inwoners)

Naast bevoorradingszekerheid creëert offshore wind in België directe en indirecte jobs (+/- 20.000 jobs) in een innovatieve technologie met exportpotentieel. Naar geïnstalleerd vermogen (380 MW) behoort België momenteel tot de Europese top 3 voor offshore wind.

Meer… Belgian Offshore Platform 

 

Share this article

Follow Maritiem Nieuws.nl

Carrière>

Events>

<< Nov 2019 >>
MTWTFSS
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Geen evenementen Geen evenementen